Rättsligt meddelande: Integritet och personuppgifter. Den här informationen är viktig, så läs noga igenom innan du fortsätter. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du vissa villkor.

Storsatsning på förskolor och skolor

Projektbeskrivning

I Ronneby finns sedan tidigare ett stort behov av fler platser i förskolan, skolan och gymnasieskolan. Att göra en utbyggnad inom förskola och skola har bedömts vara prioriterat. Samtidigt finns det tydliga problem när det gäller likvärdigheten. Barn som är födda i Sverige har generellt sett bättre kunskapsresultat än barn som är födda utomlands. Detta samspelar med mer övergripande skillnader i hälsa, välbefinnande och delaktighet i samhället.

 

För att möta dessa utmaningar har Ronneby kommun startat projektet ”Framtidens skolor och förskolor”. Där tas ett systematiskt helhetsgrepp om situationen. I tätorten byggs en ny förskola, med 180 platser, samt två nya 4-9–skolor med placering geografiskt nära varandra. I såväl förskolan som skolorna ska det finnas barn från olika bostadsområden. Samtidigt görs några befintliga F-6-skolor om till F-3-skolor. Inriktningen är att skolorganisationen ska vara en motvikt mot boendesegregationen.

 

Dessa investeringar i den fysiska miljön kompletteras med specifika initiativ i den löpande verksamheten. I samverkan med Skolverket genomförs riktade insatser för att stärka utbildningskvaliteten för flerspråkiga barn och elever. Två processledare har nyligen anställts för att bland annat jobba med kvalitetshöjande och språkutvecklande åtgärder i förskolan. Föreläsare från Stockholms universitet har engagerats för att till att börja med prata om bland annat hållbar utveckling och naturvetenskap inom förskolan.

 

Syftet med satsningen är att genom likvärdiga och välintegrerade förskole- och skolmiljöer samt de specifika initiativen i verksamheten se till att på lite sikt höja kunskapsresultaten. Viktiga mål på vägen är en större närvaro av barn i förskolan samt en ökad upplevd studiero och delaktighet hos eleverna i skolan.

Låntagare: Ronneby kommun

Medlem: Ronneby kommun

Investeringstyp: Fysisk investering med en därtill kopplad social insats

Fysisk investering: Skolor och förskolor

Social insats: Riktade insatser för att stärka utbildningskvaliteten för flerspråkiga barn och elever; anställning av två processledare för kvalitetshöjande och språkutvecklande åtgärder i förskolan; engagemang av föreläsare från Stockholms universitet som ska prata om bland annat hållbar utveckling och naturvetenskap i förskolan

Sociala mål: Höjda kunskapsresultat genom likvärdiga och välintegrerade förskole- och skolmiljöer, större närvaro av barn i förskolan samt en ökad upplevd studiero och delaktighet hos eleverna i skolan

Lånebelopp: 500 miljoner kronor

Projektkategori: Hälsa, idrott, utbildning och kultur

Klicka på ett projekt för att läsa mer om just det projektet Visar X projekt