Rättsligt meddelande: Integritet och personuppgifter. Den här informationen är viktig, så läs noga igenom innan du fortsätter. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du vissa villkor.

Ungdomsbrandkår ska värna ungas trygghet

Projektbeskrivning

Tanums kommun har påbörjat bygget av en ny utryckningsanläggning där räddningstjänst och ambulans ska samlas. Anläggningen väntas stå klar sommaren 2024. För ambulansdelen kommer uthyrning att ske till Västra Götalandsregionen.

 

I samband med denna nyinvestering gör kommunen en riktad insats för att hantera en problematik med eldningsförsök och skadegörelse i skollokaler och skolbussar. Till detta ska läggas flera eldningsförsök på andra platser. Situationen har lett till ökad otrygghet och oro bland de yngre invånarna i kommunen.

 

I syfte att komma till rätta med problemen har kommunen börjat utveckla en ungdomsbrandkår bestående av intresserade ungdomar på högstadieskolorna. I rekryteringen finns det en särskild strategi för att även fånga upp ungdomar som varit involverade i tidigare eldningsförsök och skadegörelse samt de som av skola och socialtjänst bedöms ha behov av insatsen av andra orsaker.

 

Ungdomsbrandkåren ska hjälpa till med förebyggande arbete som att ha koll på bland annat utrymningsvägar och brandsläckare. Räddningstjänsten och ungdomsbrandkåren ska genomföra utbildningar på skolorna. Ytterligare utbildningar med riktat fokus ska kunna göras vid särskilda händelser. Inriktningen är att alla elever genom en grundläggande brandutbildning ska få förståelse för räddningstjänstens arbete samt riskerna med eldning och bränder.

 

Kommunens målsättning är att incidenterna med eldningsförsök och skadegörelse ska minska mot noll samt att den otrygghet och oro som finns ska försvinna.

Låntagare: Tanums kommun

Medlem: Tanums kommun

Investeringstyp: Fysisk investering med en därtill kopplad social insats

Fysisk investering: Utryckningsanläggning

Social insats: Ungdomsbrandkår

Sociala mål: Minska incidenter med eldningsförsök och skadegörelse mot noll samt få bort den otrygghet och oro som är förknippad med detta

Lånebelopp: 124,5 miljoner kronor

Projektkategori: Trygghet, säkerhet och tillgänglighet

Klicka på ett projekt för att läsa mer om just det projektet Visar X projekt