Rättsligt meddelande: Integritet och personuppgifter. Den här informationen är viktig, så läs noga igenom innan du fortsätter. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du vissa villkor.

Vi bidrar till Sveriges utveckling

Kommunsektorn behöver en säker tillgång till kapital. Kommuninvest möjliggör samhällsnyttiga investeringar.

Vi skapar samhällsnytta

Sveriges kommuner och regioner investerar i bostäder, fritidsanläggningar, skolor, äldreboenden eller sjukhus med hjälp av förmånlig finansiering från Kommuninvest.

Vi sprider vår kunskap

Finansiell expertis och kunskapsutbyte är en central del av vår verksamhet. Med över 30 års erfarenhet har vi samlat på oss en unik kompetens om sektorns finansiering.

Vi är en attraktiv investering

Med högsta kreditbetyg tack vare solidariskt borgensåtagande är det attraktivt att placera i obligationer eller andra värdepapper som ges ut av oss.

Tillsammans är vi starkare!

293 kommuner och regioner

är medlemmar i Kommuninvest

Samverkan ger

  • bättre lånevillkor
  • tillgång till kapital från hela världen
  • ett mer hållbart samhälle

Vi styrs av våra medlemmar, nio av tio kommuner är med

Kommuninvest är en demokratisk organisation som ägs och styrs av medlemmarna genom en ekonomisk förening. I över 30 år har vi skapat nytta för våra medlemmar. Vi växer kontinuerligt och idag samlar vi 96 procent av Sveriges kommuner och regioner.

Vårt uppdrag

Kommunsektorn behöver en säker tillgång till kapital. Finansieringen som behövs för att samhället ska fungera kommer i många fall från oss.

Vår vision och grundidé

Vi finansierar de svenska lokala och regionala sektorernas utveckling och investeringar för ett gott och hållbart samhälle.

Så bildades Kommuninvest

1986 beslutade ett antal kommuner och landsting sig för att samarbeta på kreditmarknaden genom att starta ett gemensamt bolag.

Vår organisation

Kommuninvest består av två delar: aktiebolaget som erbjuder krediter och den ekonomiska föreningen som äger aktiebolaget.

Forskning

Som enda svenska kreditinstitut med enbart kommuner, regioner och av dem kontrollerade bolag som medlemmar och kunder, har vi samlat på oss en unik kunskap om finansiering i kommunsektorn.

Hållbarhet

Genom hållbara finansieringslösningar främjar vi effektiv användning av skattemedel, finansiell stabilitet och kommunsektorns arbete med Agenda 2030, de Globala målen för hållbar utveckling.

Samhällsengagemang

Vårt samhällsengagemang spänner över områdena miljö, ekonomi, etik och socialt ansvar. Verksamheter som utvecklar utbildning, kultur och innanförskap stöttas av oss.

Nyttja medlemsinflytandet!

Medlemssamråd

I början på året anordnar vi medlemssamråd på ett flertal orter över hela Sverige. Medlemssamråden är en viktig kanal där föreningens representanter möter medlemmarna för information och samtal kring viktiga frågor för Kommuninvests framtid.

Föreningsstämma

Den årliga föreningsstämman är vår viktigaste medlemsaktivitet och högsta beslutande organ. Varje medlem har en röst och utser ett ombud som företrädare. På stämman möts vi för att fatta beslut i de frågor som diskuterats under medlemssamråden – men även för att inspireras av föreläsare och umgås under festliga former.

Dialog

Dialog lyfter fram Kommuninvests värderingar och övertygelse om nyttan av att svenska kommuner och regioner samarbetar inom finansieringsområdet.

Innehållet i Dialog ska tillgodose medlemmarnas behov av kunskap, inspiration och utveckling inom området kommunal finansförvaltning.

Eftersom Kommuninvest finansierar välfärd vill tidningen även i ett vidare perspektiv beröra ämnen som kan bidra till sund ekonomisk hållbarhet.

Medarbetare

Kontakta gärna någon av våra kunniga medarbetare om du undrar något.