Rättsligt meddelande: Integritet och personuppgifter. Den här informationen är viktig, så läs noga igenom innan du fortsätter. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du vissa villkor.

Finansiering med samhällsnytta

Vi erbjuder Gröna lån till projekt som tar särskild klimathänsyn. De finansieras av de gröna obligationer vi emitterar.

Grön utlåning Gröna obligationer

Kommuner och regioner ska kunna lita på att vi alltid kan erbjuda finansiering, oavsett eventuell oro i omvärlden och osäkerhet på finansiella marknader. Vi är rustade för det, genom stora likviditetsreserver och vår position som penningpolitisk motpart till Riksbanken. 

Våra kunder kan teckna avtal om Gröna lån, dvs. miljömärkta lån till investeringsprojekt som har en positiv klimat- och miljöpåverkan. Genom att bistå svensk kommunsektor i omställningen mot ett mer hållbart samhälle bidrar vi aktivt till att uppnå Sveriges miljömål.

Vi har emitterat Gröna obligationer, obligationer där pengarna används till projekt med stark miljöanknytning. Gröna obligationer gör det möjligt för institutionella placerare och deras slutkunder att delta i miljöomställningen. Våra Gröna obligationer finansierar de Gröna lån som tecknats av våra låntagare.