Rättsligt meddelande: Integritet och personuppgifter. Den här informationen är viktig, så läs noga igenom innan du fortsätter. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du vissa villkor.

Hållbart kontor och tjänsteresor

Vi eftersträvar en så hållbar arbetsmiljö som möjligt. Det handlar om minskad energianvändning, sunda materialval, minskad påverkan från resor och en hälsosam innemiljö med goda arbetsvillkor.

I princip all Kommuninvests verksamhet bedrivs från en fastighet i centrala Örebro, som ägs av Kommuninvest i Sverige AB. Vi hyr också ett mindre kontor i Stockholm med tre arbetsplatser. Redovisningen nedan utgår från huvudkontoret i Örebro.


Energiförbrukning
För att reducera miljöpåverkan från uppvärmning och elförbrukning väljer vi grön el och miljövänliga uppvärmningslösningar. Våra diskmaskiner använder eco-program, lokalernas belysning är rörelseaktiverad m.m. För att reducera vattenförbrukning har vi rörelseaktiverade blandare och snålspolande toaletter.


Dokumenthantering
Vi vill minimera pappersanvändning och strävar efter digital distribution. Låneavier, besked och övriga kunddokument tillhandahålls fr.o.m. hösten 2015 enbart digitalt. Våra skrivare och kopieringsmaskiner är förinställda för svartvita och dubbelsidiga utskrifter.


Matinköp och kontorsmaterial

Vi strävar efter alternativ med lägre miljöpåverkan än traditionella produkter (t.ex. KRAV- och Svanenmärkning), porslinskoppar i stället för engångsmuggar, egenproducerad kolsyrad dryck i stället för buteljerat vatten samt inköp av Fairtrade-märkta varor.


Hälsosam arbetsmiljö
Kontoret genomgick 2011-2012 en omfattande invändig renovering, för att tillgodose moderna krav på en funktionell, miljöeffektiv och hälsosam arbetsplats. Bland annat installerades rörelsedetektorer för takarmatur, rörelseaktiverade blandare i toaletter och digitala bokningssystem för mötesrummen.


Avfall och återvinning
Vi källsorterar bland annat papper, matavfall och elektronikavfall.


Tjänsteresor med mindre miljöbelastning
Grundförutsättningarna för Kommuninvests verksamhet – med huvudkontor i Örebro, kunder och medlemmar över hela Sverige samt globala bank- och investerarrelationer – innebär att Kommuninvest har en större miljöpåverkan från affärsresande än tjänsteföretag av liknande storlek. Omfattningen av internationella kontakter innebär ett betydande inslag av flygresor. Där så är möjligt strävar vi efter att använda telefonkonferenser och andra tekniklösningar för att minska resandet.

Kommuninvests resepolicy förespråkar tåg som huvudalternativ mellan orter där det finns bra förbindelser. I första hand ska vi resa kollektivt där så är möjligt. För kortare ärenden i Örebro erbjuds medarbetarna lånecykel.

 

Kontor-och-resor-webb