Rättsligt meddelande: Integritet och personuppgifter. Den här informationen är viktig, så läs noga igenom innan du fortsätter. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du vissa villkor.

Samhällsengagemang – CSR

Vårt samhällsengagemang spänner över områdena miljö, ekonomi, etik och socialt ansvar.

Forskning och analys

Kommunsektorns ekonomiska utveckling följs kontinuerligt upp av vår forskningsavdelning. 

Rapporter

Lokal samverkan

Verksamheter som utvecklar utbildning, kultur och innanförskap stöttas av oss. 

Lokal samverkan

Forskningsstöd

Vi stödjer på olika sätt forskning om kommunsektorns ekonomiska förutsättningar och utmaningar.

Forskning

 

Övertröskeln-program

Välutbildade studenter, med en lite högre tröskel till arbetsmarknaden, får årligen en möjlighet att få sin första arbetslivserfarenhet hos oss.

Programmet