Rättsligt meddelande: Integritet och personuppgifter. Den här informationen är viktig, så läs noga igenom innan du fortsätter. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du vissa villkor.

Samhällsengagemang

Vårt samhällsengagemang spänner över områdena miljö, ekonomi, etik och socialt ansvar.

Forskning och analys

Vi arbetar aktivt för att öka kunskapen om kommunsektorns finansiella förutsättningar. Sektorns ekonomiska utveckling följs kontinuerligt upp av oss.

Lokal samverkan

Verksamheter som utvecklar utbildning, kultur och innanförskap stöttas av oss. Våra samarbetspartners har ett uttalat samhällsengagemang.

Forskningsstöd

Forskning om kommunsektorns ekonomiska förutsättningar och utmaningar stöttas av oss. Tidigare genom forskningsanslag och numera genom riktade insatser.

Övertröskeln-program

Välutbildade studenter, med en lite högre tröskel till arbetsmarknaden, får årligen en möjlighet att få sin första arbetslivserfarenhet hos oss. All kompetens bör tas tillvara.