Rättsligt meddelande: Integritet och personuppgifter. Den här informationen är viktig, så läs noga igenom innan du fortsätter. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du vissa villkor.

Vår organisation

Välkomnar fler medlemmar

Alla kommuner och regioner är välkomna att ansöka om medlemskap i Kommuninvest. Det första steget är en intresseanmälan. Kommuninvest inleder då en bedömning av den ansökandes ekonomi, där vi exempelvis analyserar likviditet och ekonomisk följsamhet. Om den kommun eller det region som ansöker uppfyller villkoren för att bli medlem i Kommuninvest, blir nästa steg ett beslut om medlemskap i först kommun- eller regionsstyrelsen och senare även i fullmäktige.

Separat ägarorganisation

Kommuninvest består av två delar. Dels finns aktiebolaget Kommuninvest i Sverige AB, som erbjuder krediter och finansiell expertis och dels finns den ekonomiska föreningen Kommuninvest ekonomisk förening, som äger aktiebolaget. 95 procent av Sveriges kommuner och regioner är medlemmar i Kommuninvest. Verksamheten ägs och styrs helt och hållet av medlemmarna. Genom att den dagliga verksamheten hålls frånskild från ägarorganisationen skapas också ett tydligt ansvarsförhållande där den tillståndspliktiga finansverksamheten och dess ledning frikopplas från medlemsfrågorna i föreningen.

Medlemmarna bestämmer

Det högsta beslutande organet i Kommuninvest är den årliga föreningsstämman, där medlemmarna tar beslut i viktiga frågor. Stämman som hålls på vårkanten samlar hundratals ombud från våra medlemskommuner. Inför stämman kan enskilda medlemmar lämna motioner om att ett visst ärende ska tas upp för beslut. Föreningsstämman föregås av en serie medlemssamråd där föreningens representanter träffar medlemmarna och diskuterar viktiga framtidsfrågor samt informerar om verksamhetens utveckling.


Möt våra styrelser

Göran Färm är föreningsstyrelsens ordförande.

Föreningsstyrelsen

Föreningsstyrelsen består av förtroendevalda från medlemskommuner och -regioner och bestämmer riktning för verksamheten. Ledamöterna väljs av medlemmarna på föreningsstämman. Resultaten från kommun- och regionval styr partiernas fördelning i föreningsstyrelsen.

Valberedning
Valberedningen för föreningsstyrelsen utses av föreningsstämman. Deras uppgift är att ta fram förslag till styrelse och revisorer i föreningen. Medlemmarna kan nominera kandidater.

Ellen Bramness Arvidsson är bolagsstyrelsens ordförande.

Bolagsstyrelsen

Bolagsstyrelsen hanterar den operativa verksamheten i Kommuninvest i Sverige AB utifrån föreningsstyrelsens direktiv. Bolagsstyrelsen rekryteras på meriter från exempelvis finanssektorn, affärsutveckling och offentlig förvaltning.

Valberedning
Valberedningen för föreningens bolag utgörs av föreningsstyrelsens arbetsutskott.