Rättsligt meddelande: Integritet och personuppgifter. Den här informationen är viktig, så läs noga igenom innan du fortsätter. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du vissa villkor.

Så blev vi den största långivaren till Sveriges kommunsektor

Efter de kärva åren på 1970- och 1980-talet fanns ett stort behov av en säker tillgång till krediter i den svenska kommunsektorn. Samtidigt gick kapital- och penningmarknaden igenom stora förändringar. Det var svårt att låna pengar till bra villkor i förhållande till sin kreditvärdighet, vilket fick några kommuner att ställa sig frågan: är det inte bättre att samarbeta?

Det blev starten på det som idag är Kommuninvest. Tio kommuner i Örebro län tillsammans med landstinget beslutade sig för att samarbeta på kreditmarknaden genom att starta ett gemensamt bolag. När upplåningen istället kunde hanteras av Kommuninvest fick man både billigare lån och en säker källa till kapital under perioder av stor finansiell oro.

Ryktet om det framgångsrika samarbetet spred sig genom landet och snart hörde kommuner utanför Örebro län av sig och ville komma med. Att bredda medlemsbasen och därmed bli ännu starkare sågs som positivt, men det behövdes en ny ägarform. Det ökande medlemsantalet innebar också nya behov av en väl fungerande medlemsdemokrati.

1992 bildades därför Kommuninvest ekonomisk förening, och samtidigt bytte bolaget namn till Kommuninvest i Sverige AB. Tack vare föreningsbildningen kunde medlemmarna betala sin insats som andelskapital, vilket underlättade en ytterligare vidgning av medlemskretsen.

I dag, mer än 30 år sedan starten, är 292 kommuner och regioner medlemmar i Kommuninvest som numera är den största långivaren till kommunsektorn. Mycket har hänt sedan Kommuninvest startades, och mycket har vi lärt oss under resans gång. I dag är vi också ett viktigt kunskapscentrum för kommunsektorn i frågor om kommunal finansiering. Vi har en tät dialog med våra medlemmar och stödjer forskning om kommunsektorns utmaningar. Allt enligt vår vision om att vara världens bästa organisation för kommunal finansförvaltning – i dag och i framtiden.

Viktiga milstolpar

1986

Tio kommuner tog tillsammans med landstinget i Örebro län initiativet till det som idag är Kommuninvest.  

1992

För att kunna vidga verksamheten bildades Kommuninvest ekonomisk förening som gemensam ägarorganisation. Samtidigt bytte bolaget namn till Kommuninvest i Sverige AB  

2002

Kommuninvest får det högsta kreditbetyget, Aaa, av ratinginstitutet Moody’s vilket vi behållit sedan dess.  

2004

50 procent av alla Sveriges kommuner är numera medlemmar i Kommuninvest  

2006

Det andra större kreditvärderingsinstitutet, Standard & Poor’s, ger Kommuninvest deras högsta ratingsbetyg AAA.  

2010

Kommuninvest godkänns som penningpolitisk motpart till Riksbanken och ingår i Riksbankens betalningssystem RIX.  

2014

Kommuninvest inleder en stadgeändring för att underlätta den kapitaltillförsel som krävs enligt regelverket BASEL III.

2017

Kommuninvest har 288 medlemmar och en total utlåning på 300 mdkr.