Rättsligt meddelande: Integritet och personuppgifter. Den här informationen är viktig, så läs noga igenom innan du fortsätter. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du vissa villkor.

Om webbplatsen

Tillgänglighet

Detta är Kommuninvests officiella webbplats. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda kommuninvest.se. Den här sidan beskriver webbplatsens eventuella kända tillgänglighetsproblem samt hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är den här webbplatsen? 

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgänglig.  

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen? 

Om du behöver innehåll från kommuninvest.se som i nuläget inte är tillgängligt för dig ser vi gärna att du hör av dig till oss. Då ska vi göra vårt bästa för att förse dig med informationen i tillgängligt format. Det kan till exempel vara tillgänglig pdf-fil, stor text, lättläst, ljudinspelning eller punktskrift.  

Du kan kontakta Kommuninvest på följande sätt:  

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet 

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan kontakta oss då gärna så att vi får veta att problemet finns.  

Formulär att rapportera in brister

Fyll i formuläret med dina kommentarer. Du kan vara helt anonym om du vill. Var gärna så detaljerad du kan i din beskrivning. Om det är en specifik sida du har problem med, uppge sidans adress(URL) i ditt meddelande.

  • Meddelande:
  • Uppge dina kontaktuppgifter om du vill att vi hör av oss:

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet 

Den här webbplatsen är delvis tillgänglig. Vilket innehåll som inte är tillgängligt beskrivs under rubriken ”Innehåll som inte är tillgängligt”.  

Innehåll som inte är tillgängligt 

Kända tillgänglighetsproblem på kommuninvest.se:  

Dokument 

Dokument på kommuninvest.se som är äldre än september 2020 är inte genomgående tillgänglighetsanpassade. Bristerna kan vara av olika art: till exempel saknade eller felaktiga taggar, saknad alternativ text och saknad dokumenttitel. Läs- och tabbordning kan saknas eller vara felaktig.  

Vi bedriver ett löpande arbete med att förbättra tillgängligheten för dokument på webbplatsen.  

Video/filmer 

Vissa videoklipp som publicerats på kommunivest.se före september 2020 saknar undertexter, transkribering och/eller syntolkning.  

Brister i textinnehåll 

Det finns hänvisningar i texterna på webbplatsen såsom ”se nedan” och ”se ovan”, vilket kan medföra att instruktioner för sidnavigationen blir svår.  

Formulär 

Formulär på webbplatsen ger inte möjlighet att förhandsgranskas innan de skickas in.  

Så har vi testat webbplatsen 

Vi har gjort en självskattning av webbplatsen med hjälp av frågor från webbriktlinjer.se. 

Webbplatsen publicerades den 18 december 2014.

Senast bedömningen och uppdatering av redogörelsen gjordes den 4 april 2023.