Rättsligt meddelande: Integritet och personuppgifter. Den här informationen är viktig, så läs noga igenom innan du fortsätter. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du vissa villkor.

Så utses ledamöter till föreningens styrelse

Valberedningen utses av föreningsstämman. Dess uppgift är att ta fram förslag till styrelse och revisorer i föreningen.

Fördelningen av styrelseplatser mellan de olika partierna ska bygga på utfallet i kommunalvalen i de kommuner och landsting/regioner som var medlemmar vid utgången av det år då allmänna val genomförts – med utgångspunkt från mandatfördelning, skillnaderna i medlemmarnas invånarantal och förekommande samarbeten mellan partierna.

Denna fördelningsgrund skall vara oförändrad intill dess nya allmänna val hållits. Med utgångspunkt från resultatet i kommunalvalet, skall beredningen eftersträva att i första hand de partier som finns företrädda i riksdagen får representation i styrelsen.

Om ordförande- och vice ordförandekandidater

Till ordförande ska en förtroendevald som har sin hemvist i det eller de partier som bildar regering föreslås och till vice ordförande en förtroendevald som har sin hemvist i det eller de partier som bildar opposition i riksdagen föreslås.

De personer som föreslås som ordförande, vice ordförande och övriga ledamöter samt suppleanter skall, om inte annat angivits av föreningsstämman eller i lag, vara förtroendevald hos medlem.

Kontakta oss för att lämna dina förslag till ledamöter till föreningsstyrelsen! Du kan också lämna dem direkt till valberedningen@kommuninvest.se.

Ordförande
Anders Ceder (S), Region Örebro län

Vice ordförande
Martina Mossberg (M), Haninge kommun

Övriga ledamöter
Kenneth Carlsson (L), Färgelanda kommun

Kerstin Sjöström (C), Nordmalings kommun

Lars Nyström, (SD), Skurup kommun

Håkan Stålbert, (KD), Örebro kommun

Gertowe Thörnros, (V), Degerfors kommun

Roger Persson, (MP), Gävle kommun