Rättsligt meddelande: Integritet och personuppgifter. Den här informationen är viktig, så läs noga igenom innan du fortsätter. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du vissa villkor.

Styrelse Kommuninvest i Sverige AB

Ordförande

Erik Langby

Konsult och företagare

Invald: Ordförande 2023-. Ledamot sedan 2015.

Utbildning: Stockholms universitet.

Tidigare befattningar: Ordförande kommunstyrelsen och kommunalråd Nacka, ordförande kommunförbundet Stockholms län, ledamot SKL:s styrelse, ordförande Regionplanenämnden i Stockholms landsting, ledamot Hegeli Public Affairs AB, ordförande Sjukvårds- och omsorgsnämnden i Norrtälje, ledamot HSB Omsorg AB, ordförande i Texab AB, ordförande i AB Solom, ledamot i Dagens Samhälle AB, samt ordförande Strukturfondspartnerskapet i Stockholm.

Övriga uppdrag: VD Jordnära Samhällsansvar AB, ledamot SKL International AB, ledamot Atrium Ljungberg AB, ordförande i AB SigtunaHem, ordförande Bostadsrätterna i Sverige Ekonomisk Förening, ordförande i Tegelhatt AB och ordförande i kommunfullmäktige i Sigtuna kommun, senior advisor NackaStrandsMässan AB.

Ledamöter

Rickard Simonsson

Regiondirektör Region Örebro län, VD Region Örebro läns
förvaltnings AB

Invald: Ledamot sedan 2023.

Utbildning: Politices magister, förvaltningsekonomi Göteborgs Universitet

Tidigare befattningar: Landstingsdirektör Örebro läns landsting, Ekonomidirektör Örebro läns landsting, Analysansvarig Kommuninvest i Sverige AB, styrelseledamot Inera AB, styrelseledamot Adda AB (till maj 2023)

Övriga uppdrag: Ledamot Regionernas ömsesidiga Försäkringsbolag (LÖF), ledamot universitetsstyrelsen Örebro Universitet (fr.o.m. maj 2023)

Lars Heikensten profilbild

Lars Heikensten

Ordförande för Finanspolitiska rådet

Invald: Ledamot sedan 2016.

Utbildning: Ek.dr. Handelshögskolan i Stockholm, Hedersdoktor Umeå universitet och Gustavus Adolphus College (USA)

Tidigare befattningar: VD Nobelstiftelsen, ledamot EU:s Riksrevision, riksbankschef, ledamot styrelsen Bank of International Settlement (BIS) och ECB:s allmänna råd, chefekonom Handelsbanken samt finansråd och chef för ekonomiska avdelningen finansdepartementet.

Övriga uppdrag: Ordförande Trygg-stiftelsen, ledamot i Kungl. Vetenskapsakademien, ledamot i Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien, ledamot i Stiftelsen Skansen.

Kristina Sundin Jonsson profilbild

Kristina Sundin Jonsson

Kommundirektör i Skellefteå kommun, VD Skellefteå Stadshus AB

Invald: Ledamot sedan 2018.

Utbildning: Filosofie kandidatexamen företagsekonomi, Umeå universitet.

Tidigare befattningar: Godkänd revisor, konsult KPMG AB, ekonomichef Skelleftebostäder AB, expert 112-utredningen, delegat Länsdelegationen i jämställdhet Västerbotten.

Övriga uppdrag: Ordförande i Kommundirektörsföreningen i Sverige, ledamot Inera AB, ledamot i Mistras forskningsprogram Mistra Carbon Exit, ledamot LTU Business AB, ledamot LTU Holding AB.


Catrina Ingelstam profilbild

Catrina Ingelstam

Egen konsultverksamhet Creatme AB

Invald: Ledamot sedan 2020.

Utbildning: Civilekonom, Stockholms Universitet

Tidigare befattningar: Tf VD Svensk Handel Fondförsäkring, CFO Dina Försäkringar, internrevisionschef Folksam Sak, CFO Folksam-gruppen, chef produktutveckling AMF Pension, administrativ chef AMF Fonder, avdelningschef Fond&Finans Premiepensionsmyndigheten (PPM), affärsområdeschef Aktiehandel SkandiaBanken, auktoriserad revisor EY, ledamot (ledamot risk- och revisionsutskottet) Sparbanken Sjuhärad AB, ledamot (ledamot risk- och kapitalutskottet) KPA Pension och ett antal befattningar/styrelseuppdrag inom finanssektorn.

Övriga uppdrag: Ledamot styrelsen Svensk Handel Pension Tjänstepensionsförening, ordförande (ordförande hållbarhetsutskottet) Sjätte AP Fonden, ledamot (ordförande revisionsutskottet) Swedfund International AB, ledamot (ordförande revisionsutskottet) Orio AB, ledamot Spiltan Fonder AB, ledamot Regionernas Ömsesidiga Försäkringsbolag (LÖF).

Mats Filipsson profilbild

Mats Filipsson

Konsult

Invald: Ledamot sedan 2021.

Utbildning: Ekonomexamen, Stockholms universitet.

Tidigare befattningar: Skuldförvaltare Riksgälden, Kansliråd Finansdepartementet, Technical Assistance Advisor Internationella Valutafonden, Riskchef Riksgälden, Senior Financial Officer Världsbanken.

Övriga uppdrag: Ledamot Olle Engkvist stiftelse

Anette Henriksson profilfoto

Anette Henriksson

VD Locum AB, Förvaltningschef Fastighets och servicenämndens fastigheter

Invald: Ledamot sedan 2021.

Utbildning: Filosofie kandidat offentlig förvaltning, Lunds universitet.

Tidigare befattningar: Kommundirektör Lunds kommun, vice VD Akademiska Hus, ekonomidirektör Landstinget Halland.

Övriga uppdrag: Ordförande Terreno AB.


Mattias Bokenblom profilfoto

Mattias Bokenblom

Arbetstagarrepresentant

Invald: Ledamot sedan 2019.

Utbildning: Licentiatexamen i nationalekonomi, Örebro universitet

Befattning Kommuninvest: Affärsdataanalytiker.

Övriga uppdrag: Ledamot i den lokala fackföreningen.

Kristin Ekblad profilfoto

Kristin Ekblad

Arbetstagarrepresentant

Invald: Ledamot sedan 2020.

Utbildning: PhD i nationalekonomi, Örebro universitet

Befattning Kommuninvest: Affärsarkitekt.