Rättsligt meddelande: Integritet och personuppgifter. Den här informationen är viktig, så läs noga igenom innan du fortsätter. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du vissa villkor.

Kommuninvest spelar en viktig roll för Sveriges utveckling


Sveriges kommuner och regioner behöver en säker tillgång till kapital för att kunna göra investeringar inför framtiden. Det kan röra sig om nya bostäder, fritidsanläggningar, skolor, äldreboende eller sjukhus. Finansieringen av dessa investeringar – som behövs för att samhället ska fungera – kommer i många fall från Kommuninvest.

Vi är en frivillig medlemssamverkan som ägs av ett stort antal svenska kommuner och regioner. Tillsammans skapar vi bättre lånevillkor än vad var och en kan åstadkomma på egen hand.


Stora pengar finns att spara

Kommuninvest är kommunsektorns största kreditgivare. Sedan starten 1986 har medlemmarna tillsammans sänkt sina upplåningskostnader med miljardbelopp. De pengar som kommunerna, regionerna och deras företag har sparat har kunnat användas till välfärd.

Behovet av investeringar väntas öka

Kommunsektorns lånebehov har ökat under de senaste åren, och ser ut att fortsätta växa även i framtiden. Enligt våra beräkningar väntas till exempel stora investeringar bli nödvändiga i underhåll och nybyggnad av bostäder och sjukhus. Här har Kommuninvest en viktig roll att fylla genom att säkerställa stabil och förmånlig finansiering. Kapitalet som Kommuninvest centralt lånar upp på nationella och internationella kapitalmarknader lånas sedan ut – så billigt som möjligt – till kommuner och regioner som är medlemmar i Kommuninvest, så att fler investeringar kan göras för att möta framtidens utmaningar.

Samarbete utan enskilt vinstintresse ger möjligheter

Genom att vända sig till Kommuninvest kan våra medlemmar få trygga och konkurrenskraftiga lån och effektiva verktyg för sin finansförvaltning. Kommuninvest har inget enskilt vinstsyfte. I stället vill vi erbjuda medlemmarna de långsiktigt bästa villkoren. Det tjänar hela samhället på.