Rättsligt meddelande: Integritet och personuppgifter. Den här informationen är viktig, så läs noga igenom innan du fortsätter. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du vissa villkor.

Mer än 30 år av kommunal och regional finansiering


Som enda svenska kreditinstitut med enbart kommuner, regioner och av dem kontrollerade bolag som medlemmar och kunder, har vi samlat på oss en unik kunskap om finansiering i kommunsektorn. Våra medlemmar har olika förutsättningar för sin finansförvaltning. Därför är kunskapsutbyte en central del av vår verksamhet.

Utbildning, forskning och samverkan i skuldförvaltningsfrågor

Kommunsektorns samarbete med Kommuninvest har under åren utvecklats till att bli långt mycket mer än ett kreditinstitut. Det tar sig uttryck i att vi:

  • Företräder kommuner och regioner som remissinstans i frågor om finansiering och skuldförvaltning
  • Finansierar och koordinerar forskning om kommunsektorns finanser
  • Bistår med expertis till våra medlemmar i finansieringsfrågor
  • Anordnar utbildningar och seminarier i ekonomifrågor för tjänstepersoner och politiker
  • Främjar samverkan inom kommunsektorn

Vi finansierar forskning

Kommuninvest stöder forskare och universitet med kunskap och ekonomiska medel för forskning kring kommunsektorns utmaningar.

Örebro universitet

Sedan 2012 samarbetar Kommuninvest med Örebro Universitet. Kommuninvest bidrar med upp till två miljoner kroner om året under en femårsperiod.

Våra rapporter

Kommuninvest tar varje år fram forskningsrapporter om det ekonomiska läget i Sveriges kommuner och regioner.