-

Uppsalahem satsar på socialt hållbar renovering

Pressrelease

Det är nu klart att Uppsala kommun beviljas 255 miljoner kr i ett Lån för Social Hållbarhet från Kommuninvest. Finansieringen gäller en renovering av ca 370 lägenheter i stadsdelen Eriksberg som genomförs av det allmännyttiga bostadsbolaget Uppsalahem. Renoveringen följer den egenutvecklade och socialt hållbara ”Eriksbergsmodellen”.

Det är nu klart att Uppsala kommun beviljas 255 miljoner kr i ett Lån för Social Hållbarhet från Kommuninvest. Finansieringen gäller en renovering av ca 370 lägenheter i stadsdelen Eriksberg som genomförs av det allmännyttiga bostadsbolaget Uppsalahem. Renoveringen följer den egenutvecklade och socialt hållbara ”Eriksbergsmodellen”.

– Uppsalahem är mycket stolta att vi tillsammans med Uppsala kommun blivit beviljande Lån för Social Hållbarhet för renoveringarna i Eriksberg. För oss är samspelet mellan de tre dimensionerna av hållbarhet viktigt. Att bli beviljade Lån för Social Hållbarhet lyfter vårt hållbarhetsarbete till nästa nivå där vi på ett tydligt sätt bekräftar affärsnyttan av ett aktivt hållbarhetsarbete och hur vi som företag kan bidra till att uppfylla de globala hållbarhetsmålen, säger Anna Freiholtz, hållbarhetschef på Uppsalahem.

Ett huvudsyfte med Eriksbergsmodellen är att minska risken för att personer i ekonomiskt svagare ställning ska tvingas flytta. Modellen kännetecknas av sitt fokus på boendedialog, flexibla renoveringsval och målet om att nödvändiga renoveringar ska genomföras på ett sätt som bidrar till mer av boendeinflytande, trivsel och trygghet.

Uppsalahem beslutar om vilka åtgärder som behöver göras för att fastigheten ska förvaltas på ett bra sätt. Sedan är det upp till hyresgästen att själv välja nivå för hur renoveringen, utöver de grundläggande åtgärderna, ska genomföras i den egna lägenheten. Hyresgästen kan alltså anpassa sin boendestandard och hyra efter behov, önskemål och betalningsförmåga.

Eriksbergsmodellen har förankrats och vidareutvecklats genom rundabordssamtal med hyresgäster och Hyresgästföreningen. Dessa samtal har även utvärderats utifrån ett jämställdhetsperspektiv, för att kunna förbättra hyresgästdialogen.

Av de 370 lägenheterna är renoveringen färdig i ett 60-tal. Resterande planeras vara genomförda i slutet av 2022.

– Det är både intressant och glädjande att se hur systematiskt Uppsalahem arbetar med det sociala perspektivet i sina renoveringar. Detta är en socialt inriktad hållbarhetssatsning som kan göra skillnad. Uppsala kommun, och Uppsalahem, blir i och med detta den fjärde pilotkunden inom Lån för Social Hållbarhet. Siktet är inställt på en bred lansering av denna nya låneform under första kvartalet 2021, säger Björn Bergstrand, Hållbarhetschef på Kommuninvest.

Dela sidan via sociala medier: