2020

Fyrfackssystem blir klar förbättring för boende

Projektbeskrivning

Fyrfackssystemet innebär att villaägare och fritidshusägare kan sortera ut sitt avfall i två kärl på tomten istället för att behöva åka till en återvinningsstation. SSAM kommer införa detta insamlingssystem i alla sina fem kommuner Växjö, Älmhult, Tingsryd, Markaryd och Lessebo under 2019-2021. Det går redan att se en betydande minskning av avfallsmängderna i de kommuner där detta är infört.

Efter projektet väntas det brännbara restavfallet minska med 40 % samt mängden utsorterat matavfall förväntas öka. Totalt kommer ca 6000 ton matavfall att samlas in från hushållen i bolagets ägarkommuner. Utsorterat matavfall används för biogasproduktion. Matavfallet kommer bidra med 7200 MWH biogas per år, vilket motsvarar en minskning av CO2-utsläppen med 1800 ton/år. Insamlingen kommer att utföras med hjälp av fordon som drivs med förnybara bränslen (HVO, biogas) som i fyra av fem kommuner ersätter diesel.

  • År: 2020
  • Låntagare: Södra Smålands Avfall och Miljö
  • Medlem: Växjö, Älmhult, Markaryd, Tingsryd och Lessebo kommun
  • Lånebelopp: 112 000 000
  • Investeringen avser: Införande av nytt insamlingssystem
  • Projektkategori: Avfallshantering

Dela sidan via sociala medier: