2016

I Älmhult prioriteras livscykelperspektivet

Projektbeskrivning

Elmeskolan kommer att byggas som ett passivhus vilket är ett bra alternativ ur ett livscykelperspektiv. Värmebehovet för skolan kommer att ligga på under 15kWh /m2 år. All belysning kommer att utföras med LED-teknik för att hålla nere energiförbrukningen. Elmeskolan är dimensionerad för 800 elever men kommer till en början att innehåll cirka 650 elever. Skolan kommer att innehålla en internationell skola samt två spår svensk grundskola F-6. Skolan kommer att bli 9000 kvm stor, vilket är fördelat på två plan. Det kommer också att vara ett stort fokus på miljön då materialet som används är godkända enligt BASTAs lista.

  • År: 2016
  • Låntagare: Älmhults kommun
  • Medlem: Älmhults kommun
  • Lånebelopp: 215 000 000 SEK
  • Investeringen avser: Skola
  • Projektkategori: Gröna byggnader

Dela sidan via sociala medier: