2019

Nya lägenheter med hållbarhet och miljöhänsyn i fokus

Projektbeskrivning

Kvarteret Nya Saftstationen är ett helt nytt kvarter i centrala Ängelholm. Kvarteret består av 270 lägenheter fördelade på två hus, och innefattar även två LSS-boenden och uthyrningslokaler. Hållbarhet och miljöhänsyn präglar hela projektet. Förutom att kvarteret får miljöcertifieringen silver med fokus på energianvändning, ljud, ventilation och fukt, satsas bland annat på gemensamma odlingsutrymmen i form av odlingslådor och växthus mellan husen, solcellerna på taken och parkeringsplatser avsedda för en bilpool, där man också ska kunna ladda sin elbil. Närheten till Ängelholms centralstation bidrar till att kvarteret investerar i över 900 cykelparkeringar.

  • År: 2019
  • Låntagare: Ängelholmshem
  • Medlem: Ängelholms kommun
  • Lånebelopp: 780 000 000 SEK
  • Investeringen avser: Bostadskvarter
  • Projektkategori: Gröna byggnader

Dela sidan via sociala medier: