2021

Ny återvinningscentral i Laxå

Projektbeskrivning

Sydnärkes kommunalförbund bygger en ny återvinningscentral i Laxå. Syftet med den nya centralen är att kunna återbruka och återvinna mer material och att möjliggöra en bättre cirkulär ekonomi. Vi kommer att bygga en ändamålsenlig Återvinningscentral. Vårt mål är att komma högre upp i avfallstrappan och minska den mängd resurser som inte kan återbrukas eller återvinnas i form av material eller energi. Vi planerar att inför byggretur, det vill säga ta hand om byggmaterial för återbruk.

Avfall Sveriges vision är ”Det finns inga sopor”. Vår nya återvinningscentral är ett led i att uppnå den visionen.

  • År: 2021
  • Låntagare: Sydnärkes kommunalförbund
  • Medlem: Laxå kommun
  • Lånebelopp: 24 000 000 SEK
  • Investeringen avser: Återvinningscentral
  • Projektkategori: Avfallshantering

Dela sidan via sociala medier: