2017

Ockelbos kommunhus byter ventilationsanläggning

Projektbeskrivning

Ockelbos kommunhus, kallad Centrumhuset, ligger vid torget mitt i Ockelbo samhälle och inrymmer en mängd olika verksamheter som idrottshall, kommunala förvaltningskontor, bibliotek, välkomstcenter, bank, frisör, hotell, restaurang, m.m.

Centrumhusets ventilationsanläggning ska bytas ut mot ett aggregat med värmeåtervinning. Åtgärden beräknas spara 500 MWh av fjärrvärme, vilket motsvarar minst 25 procent av den nuvarande förbrukningen.

Den reduceringen kan också bidra till att det lokala värmeverket Bionär Närvärme AB slipper spetsa sin produktion med olja, vilket sker i dag när utomhustemperaturen är som lägst och värmeverket når sin maximala kapacitet.

När kommunens behov av fjärrvärme minskar, kan det också bli möjligt att i stället ansluta fler abonnenter.

  • År: 2017
  • Låntagare: Ockelbo kommun
  • Medlem: Ockelbo kommun
  • Lånebelopp: 9 500 000 SEK
  • Investeringen avser: Byte av ventilationsanläggning
  • Projektkategori: Gröna byggnader

Dela sidan via sociala medier: