2016

Vindkraft är stort i Närke

Projektbeskrivning

KumBro är en bolagskoncern ägd till 80% av Örebro kommun och till 20% av Kumla kommun som arbetar med hållbarhetsfrågor inom grön energi och teknisk försörjning. Moderbolaget KumBro Utveckling AB tillsammans med dotterbolagen KumBro Vind AB och KumBro Stadsnät AB omfattar i dagsläget projekt inom vindkraft och teknisk försörjning av fibernät. KumBro Utveckling AB äger också 50 procent av Biogasbolaget i Mellansverige AB, där resterande andel ägs av Karlskoga Energi & Miljö. En stor del av koncernens verksamheter är starkt kopplade till ägarnas hållbarhetsmål.

KumBro Vind AB´s verksamhet omfattar idag 16 vindkraftverk i Kumla, Hallbergs, Hylte och Halmstads kommun. Syftet med bolaget är att förse Kumla och Örebro kommuns verksamheter med förnybar el. KumBro Vinds vindparker producerar 96 GWh under ett normalår, vilket motsvarar en reduktion om 38 400 ton CO2 per år. Därigenom är kommunerna självförsörjande på grön el.

  • År: 2016
  • Låntagare: KumBro Vind AB
  • Medlem: Kumla kommun
  • Lånebelopp: 62 200 000 SEK
  • Investeringen avser: Vindkraftverk
  • Projektkategori: Förnybar energi

Dela sidan via sociala medier: