Rättsligt meddelande: Integritet och personuppgifter. Den här informationen är viktig, så läs noga igenom innan du fortsätter. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du vissa villkor.

Beslutsformuleringar handels- eller kommanditbolag

Beslut om rätten att underteckna

Handelsbolaget företräds av respektive bolagsman och kommanditbolaget av komplementären. Detta gäller även rätten att underteckna skuldebrev m.m.
Vem som är bolagsman respektive komplementär framgår av handelsregistret.