KOMMEK 2024

  KOMMEK är mötesplatsen i Malmö för alla kommuner och regioner som konkret bidrar till god ekonomi och effektiva lösningar av välfärdsuppdraget.

  Sedan 1985 är KOMMEK landets största och ledande mötesplats för alla som arbetar med ekonomi och styrning i kommuner och regioner. Här möts ekonomer, ledare, politiker, forskare och leverantörer. KOMMEK arrangeras av Kommunalekonomernas Förening (KEF), Sveriges Kommuner och Regioner, Region Skåne och Malmö stad i samarbete med Malmömässan.

  Vi på Kommuninvest är såklart på plats i år igen!
  Varmt välkommen till vår monter på mässan.

  14 augusti - 15 augusti 2024

  Mässgatan 6, 215 32 Malmö,

  Kommek.se