Investerare

  • 544 MILJARDER I TOTAL UPPLÅNING

  • 700 HÅLLBARA LÅNEPROJEKT

  • 44 LIKVIDITETSRESERV

Vi ger en diversifierad exponering mot svensk kommunsektor

Vi erbjuder en stabil och långsiktig affär med diversifierad exponering mot svensk kommunsektor, trippel AAA/Aaa rating Level 1 och nollriskvikt. Vi är ledande inom hållbarhetsarbete i vår bransch.

Faktablad

Kommuninvest finansierar investeringar i välfärden och den gröna omställningen inom kommunsektorn i Sverige. För att möjliggöra finansiering och utlåning till kommuner och regioner lånar vi idag upp pengar på kapitalmarknaden, främst i USD, EUR och SEK.

Finansiella rapporter

Här kan du läsa våra finansiella rapporter

Svensk kommunsektor

Sveriges välfärdssystem bärs till stor del upp av kommuner och regioner. De svenska kommunerna (290) och regionerna (21) tillhandahåller livsviktiga tjänster till medborgarna, såsom sjukvård, boende, utbildning och barnomsorg.

Upplåning

Målet med Kommuninvests upplåning är att tillhandahålla kostnadseffektiv och stabil finansiering till Kommuninvests medlemmar. En nyckel för att lyckas med detta är långsiktiga investerarrelationer.


Press och nyheter

Här kan du ta del av våra senaste nyheter och pressreleaser. Tveka inte att höra av dig om du behöver mer information eller bilder.


Grönt ramverk och hållbarhetsrapport

Här kan du ta del av vårt Gröna ramverk från 2024 samt vår Hållbarhetsrapport för 2023.

 

Finansiell kalender

Kontakt

NamnTobias Landström

RollTillförordnad chef för Skuldförvaltning