Svensk offentlig sektor

Sveriges välfärdssystem bärs till stor del upp av kommuner och regioner. De svenska kommunerna (290) och regionerna (21) tillhandahåller livsviktiga tjänster till medborgarna, såsom sjukvård, boende, utbildning och barnomsorg.

I Sverige råder kommunalt självstyre vilket betyder att kommuner och regioner styrs av förtroendevalda politiker i kommun- och regionfullmäktige och kommuner och regioner har mandat att ta egna beslut.

Rätten för kommuner att ta ut skatt är inskriven i den svenska grundlagen. Det gäller även det svenska utjämningssystemet som är statens sätt att utjämna skillnader och skapa likvärdiga ekonomiska förutsättningar mellan Sveriges kommuner och regioner.

Den svenska kommunallagen säger att en kommun inte kan försättas i konkurs. Lokala myndigheter ska upprätthålla en sund ekonomisk förvaltning och deras budgetar ska vara i balans. Eventuella obalanser måste återställas inom tre år. Ingen kommun eller region i Sverige har någonsin uteblivit med en betalning i modern tid.

Kommuner får enligt lag endast låna pengar för investeringar. Typiska investeringar inom kommunsektorn är till exempel fastigheter och infrastruktur samt investeringar i vatten, avlopp och energi.