Kunder

Vid sidan av lån till konkurrenskraftiga priser bistår vi med digitala verktyg, rådgivning och kunskapsutveckling. Vi följer löpande den ekonomiska utvecklingen inom kommunsektor och är alltid öppna för dialog.

  • 512 MILJARDER I<br>TOTAL<br>UPPLÅNING

  • 679 GRÖNA<br>LÅNEPROJEKT

  • 21 LÅNEPROJEKT FÖR SOCIAL HÅLLBARHET

Vi har ett brett erbjudande till våra kunder

Här har vi samlat grundläggande information om våra låneprodukter, vår låneprocess, KI Finans, stöd i finansiella beslut samt aktuella event och händelser.

Aktuellt


Läs mer om

Våra låneprodukter

Hos oss ska det vid varje givet tillfälle vara möjligt att hitta ett låneupplägg, till konkurrenskraftigt pris, som passar den egna organisationens ekonomi. För den som har ett starkt fokus på hållbarhet är det möjligt att låna med både grön och social inriktning.

Vår låneprocess

Som kreditinstitut måste vi förhålla oss till strikta regulatoriska krav. Inriktningen är ändå att hela tiden se till att låneprocessen är så smidig som möjligt. Det pågår ett kontinuerligt arbete för att förtydliga och förenkla processen och dess olika steg.

KI Finans

KI Finans är en webbaserad finansförvaltningstjänst för transaktionshantering, analys och rapportering av finansiella skulder samt likviditetsprognoser och planering av finansieringsbehov. KI Finans kräver ingen systeminstallation på dator eller surfplatta.

Stöd i finansiella beslut

En aktiv rådgivning

Upplåning

Målet med Kommuninvests upplåning är att tillhandahålla kostnadseffektiv och stabil finansiering till Kommuninvests medlemmar. En nyckel för att lyckas med detta är långsiktiga investerarrelationer.

Kundevent

Vi arrangerar olika typer av event med fokus på aktuella frågeställningar kopplade till den kommunala ekonomin. Arrangemangen genomförs både i fysiskt format och i digitala webbinarier. Nedan har vi samlat de event som är aktuella framåt samt tidigare event som spelats in och kan ses i efterhand.

 

Läs det senaste inlägget i vår blogg Finansperspektiv

Vilken finansiell påverkan har ESG-risker?

Blogginlägg

Hållbarhetsarbetet på Kommuninvest utvecklas nu i snabb takt. Förflyttningen drivs framåt av regulatoriska krav, förväntningar från marknad och kunder samt Kommuninvests ambition att arbeta framåtlutat i hållbarhetsfrågorna. En av delarna i omställningsarbetet har varit att implementera ESG-risker i limitprövningen, den process där Kommuninvest som kreditinstitut analyserar kundkoncernernas finansiella situation med avseende på såväl återbetalningsförmåga som lånebehov. I höstas introducerades miljö- och klimatrisker, alltså E:et i ESG, för första gången i prövningen och till hösten implementerar vi även sociala (S) och styrningsrelaterade (G) risker.

Senaste nytt

Kommuninvest emitterar 4,5 miljarder kronor i grön obligation

Pressrelease

Kommuninvest lånade idag upp ytterligare 4,5 miljarder kronor i en utestående grön obligation. Det var den andra gröna transaktionen i år. Obligationen är emitterad i SEK och förfaller 2031-06-18.

 

Kontakt

Behöver du guidning eller support i låneprocessen? Vill du diskutera skuldförvaltning, likviditetsplanering eller någon annan del i den egna organisationens ekonomi? Har du frågor eller synpunkter? Hör av dig till oss!

NamnDavid Ljung

RollUtlånings- och rådgivningschef

Rådgivningsgruppen

NamnMaria Åström

RollFinansrådgivare

NamnSofia Frändberg

RollFinansrådgivare

NamnAlexandra Törnstrand

RollHållbarhetsanslytiker

NamnHanna Leife

RollHållbarhetsstrateg

 

Utlåningsgruppen

NamnJakob Holm

RollSenior utlåningsspecialist

NamnAnette Andersson

RollUtlåningsspecialist

NamnMoa Edenhammar

RollUtlåningsspecialist

NamnUlf Selinder

RollSenior utlåningsspecialist

NamnAdrienn Meszaros

RollUtlåningsspecialist

NamnChristel Andréeff

RollProduktägare, senior utlåningsspecialist

NamnCharbel Chababi

RollUtlåningsspecialist

 

Kreditgruppen

NamnJörgen Petersén

RollKreditanalytiker