Upplåningsprogram

Kommuninvest bibehåller en hög närvaro på kapitalmarknaden genom veckovisa auktioner under det svenska obligationsprogrammet och flera syndikerade benchmarkemissioner löpande under året.

En nyckelfaktor för Kommuninvests framgång är att kommunicera och genomföra en transparent och förutsägbar finansieringsstrategi.

Upplåning med löptider över 12 månader görs för att möta efterfrågan från Kommuninvests medlemmar. Dessa emissioner görs i valutorna SEK, USD och EUR, i antingen grönt eller konventionellt format.

Finansiering kortare än 12 månader görs främst för att finansiera likviditetsreserven och för att hantera säkerhetsflöden.

EMTN program

Kommuninvests EMTN program (Euro Medium Term Note) är ett medelfristigt obligationsprogram för löptider mellan 1 och 30 år. Programmet används bland annat för publik benchmarkupplåning i valutorna EUR, SEK och USD.

Euro Commercial Paper Program

Kommuninvests Euro-Commercial Paper Program (ECP) är ett penningmarknadsfinansieringsprogram för löptider mellan 1 och 365 dagar och med en ram på 10 miljarder euro.

Svenskt certifikatprogram

Kommuninvest Domestic Commercial Paper Programme är ett kortfristigt upplåningsprogram i SEK, för löptider mellan 1 och 364 dagar och med en ram om 50 miljarder kronor.

Svenskt obligationsprogram

Svenska obligationsprogrammet är ett medelfristigt benchmark-program i SEK för löptider mellan ett och tio år. Detta program ger den svenska räntemarknaden ett attraktivt komplement till statsobligationer och säkerställda obligationer. Kommuninvests ambition är att det svenska obligationsprogrammet ska vara det största av Kommuninvests upplåningsprogram.

 
 

Short-term funding

Long-term funding

Programme

Euro-Commercial Paper (STEP label)


Swedish Certificate program


Euro Medium Term Note

SEK Funding

EUR/USD Benchmark

Green Bonds

Swedish Benchmark program

Capacity

EUR 10 bn

SEK 50 bn

Unlimited

Unlimited

Unlimited

Retailers

Barclays, BofA, BNP Paribas, Citigroup, Crédit Agricole CIB, ING, JP Morgan, Nomura, Rabobank, UBS

Danske Bank, DNB, Handelsbanken, Nordea, SEB, Swedbank

Barclays, BNP Paribas, Citigroup, Crédit Agricole CIB, Danske bank, JP Morgan, Nomura, TD Securities, Bank of America, Nordea, SEB, Handelsbanken, Swedbank

Barclays, BNP Paribas, Citigroup, Crédit Agricole Danske bank, JP Morgan, Nomura, TD Securities, Bank of America, Nordea, SEB, Handelsbanken, Swedbank

Barclays, Danske Bank, Nordea, SEB, Handelsbanken, Swedbank

Rating

P-1 (Moody's)

No rating

AAA (S&P), Aaa (Moody's)

AAA (S&P), Aaa (Moody's)

AAA (S&P), Aaa (Moody's)

Currencies

EUR, USD, SEK, CHF, GBP

SEK, EUR

EUR, USD

SEK, EUR, USD

SEK