Äga eller hyra verksamhetslokaler

Frågan om att äga eller hyra sina verksamhetslokaler är aktuell på flera håll i kommunsektorn. Kommuner och regioner kan som regel välja att bygga, äga och drifta sina egna verksamhetslokaler. Men relativt ofta finns nu även alternativet att hyra från en privat aktör.

Kommuninvest får många frågor om hur man ska tänka och räkna på området. Hur kan man, i en analys av både resultat- och balansräkning, ställa äga- och hyra-alternativen mot varandra? Syftet med rapporter och beräkningsmodell är att bidra med kunskap och stöd till den som behöver göra sådana beräkningar.

Rapporter:

De båda rapporterna ger tillsammans en utförlig fördjupning på området. Den första inkluderar en metodisk genomgång av hur man kalkylmässigt kan ställa äga- och hyra-alternativ mot varandra. I den andra rapporten utvecklas centrala analyser och resonemang på några punkter.

Vill du veta mer? Hör av dig till oss!