Rättsligt meddelande: Integritet och personuppgifter. Den här informationen är viktig, så läs noga igenom innan du fortsätter. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du vissa villkor.


Se inspelningen av webbinariet:

Vad behöver göras åt välfärdens ekonomi?

Ladda ner presentationen här


Uppdrag

Coronakrisen skapar inte bara allmänt sett ett tuffare ekonomiskt läge för kommuner och regioner. Den ger även upphov till ett antal specifika problem och frågor kring bl a likviditetshantering, investeringar, konjunkturpolitik, ”vårdskuld”, ”social skuld”, skatteunderlag, utjämningssystem, kollektivtrafik, kompetensförsörjning och förändrade arbetssätt. Expertgruppen ska identifiera, analysera och ta fram rekommendationer i några av de viktigaste och svåraste frågeställningarna. Den ska ligga nära praktiken och fokusera på aktuella utmaningar i de kommunala och regionala verksamheterna.

Roll

Expertgruppen har en oberoende roll. Kommuninvest står för resurser och support. Men deltagarna i gruppen äger såväl agenda som arbetsformer och svarar för vad gruppen gör och säger. Sekretariatet, som placeras på Kommuninvest, leds gemensamt av Emelie Värja, forskningsansvarig, och David Ljung, kommunikationschef.

Välfärdsekonomerna

Emelie Värja, forskningsansvarig Kommuninvest

Annika Wallenskog, chefsekonom SKR

Henrik Berggren, ekonomianalytiker Täby kommun

Lars Hultkrantz, professor emeritus i nationalekonomi Örebro Universitet

Katarina Holmgren, ekonomidirektör Region Stockholm

Roger Molin, ekonomie doktor, tidigare chef på SKR och nationell samordnare för vårdval och kroniska sjukdomar på socialdepartementet

Susanne Spector, senioranalytiker Nordea

Sören Häggroth, ordförande Kommuninvest ekonomisk förenings forskningsberedning, tidigare statssekreterare med ansvar för bl a kommunala frågor

Hör av dig!

Inspel till gruppen är naturligtvis mycket välkomna! Ju mer, desto bättre. Tveka inte att höra av dig!

Emelie Värja
emelie.varja@kommuninvest.se
tel: 073-078 06 35

David Ljung
david.ljung@kommuninvest.se
tel: 073-068 45 45