Rättsligt meddelande: Integritet och personuppgifter. Den här informationen är viktig, så läs noga igenom innan du fortsätter. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du vissa villkor.


Webbinarium 14 oktober

’Handbok i effektivisering’ – hur kan kommunsektorn göra mer?


Uppdrag

Välfärdsekonomerna, som inledningsvis hade ett tydligt fokus på coronakrisen, har från hösten 2021 ett uppdaterat uppdrag. Det handlar om att, med pandemin och dess efterverkningar som utgångspunkt, gå på djupet i vad som kan och bör göras för att säkerställa att kommunsektorns ekonomi blir hållbar i det långa perspektivet. Expertgruppen ska identifiera, analysera och ta fram rekommendationer i några av de viktigaste och svåraste frågeställningarna. Den ska ligga nära praktiken och fokusera på aktuella utmaningar i de kommunala och regionala verksamheterna.

Roll

Expertgruppen har en oberoende roll. Kommuninvest står för resurser och support. Men deltagarna i gruppen äger såväl agenda som arbetsformer och svarar för vad gruppen gör och säger. Sekretariatet, som placeras på Kommuninvest, leds gemensamt av Emelie Värja, forskningschef, och David Ljung, kommunikationschef.

Välfärdsekonomerna

Emelie Värja, forskningschef Kommuninvest

Annika Wallenskog, chefsekonom SKR

Henrik Berggren, ekonomianalytiker Täby kommun

Lars Hultkrantz, professor emeritus i nationalekonomi Örebro Universitet

Katarina Holmgren, ekonomidirektör Region Stockholm

Roger Molin, ekonomie doktor, tidigare chef på SKR och nationell samordnare för vårdval och kroniska sjukdomar på socialdepartementet

Susanne Spector, chefsanalytiker Nordea

Sören Häggroth, ordförande Kommuninvest ekonomisk förenings forskningsberedning, tidigare statssekreterare med ansvar för bl a kommunala frågor

Hör av dig!

Inspel till gruppen är naturligtvis mycket välkomna! Ju mer, desto bättre. Tveka inte att höra av dig!

Emelie Värja
emelie.varja@kommuninvest.se
tel: 073-078 06 35

David Ljung
david.ljung@kommuninvest.se
tel: 073-068 45 45