Rättsligt meddelande: Integritet och personuppgifter. Den här informationen är viktig, så läs noga igenom innan du fortsätter. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du vissa villkor.


Webbinarium 14 oktober

’Handbok i effektivisering’ – hur kan kommunsektorn göra mer?


Uppdrag

Expertgruppen Välfärdsekonomerna skapades sommaren 2020 för att under och utifrån coronapandemin stärka analysen av den kommunala ekonomin. Uppdraget var att identifiera, analysera och ta fram rekommendationer i några av de viktigaste och svåraste frågeställningarna med koppling till pandemin och dess efterverkningar. Gruppen avslutade sitt arbete i juni 2022 efter att bland annat ha publicerat fem rapporter.

Roll

Expertgruppen hade en oberoende roll. Kommuninvest stod för resurser och support. Men deltagarna i gruppen ägde såväl agenda som arbetsformer och svarade för vad gruppen gjorde och sade. Sekretariatet, som placerades på Kommuninvest, leddes gemensamt av Emelie Värja, forskningschef, och David Ljung, kommunikationschef.

Välfärdsekonomerna

Emelie Värja, forskningschef Kommuninvest

Annika Wallenskog, chefsekonom SKR

Henrik Berggren, ekonomianalytiker Täby kommun

Lars Hultkrantz, professor emeritus i nationalekonomi Örebro Universitet

Katarina Holmgren, ekonomidirektör Region Stockholm

Roger Molin, ekonomie doktor, tidigare chef på SKR och nationell samordnare för vårdval och kroniska sjukdomar på socialdepartementet

Susanne Spector, chefsanalytiker Nordea

Sören Häggroth, ordförande Kommuninvest ekonomisk förenings forskningsberedning, tidigare statssekreterare med ansvar för bl a kommunala frågor