Rättsligt meddelande: Integritet och personuppgifter. Den här informationen är viktig, så läs noga igenom innan du fortsätter. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du vissa villkor.

Vi finansierar välfärd

Svenska kommuner och regioner i samarbete för effektiv finansiering av investeringar i ett hållbart samhälle.

Produkter & tjänster

Finansiering

Vår utlåning låter svenska kommuner och regioner göra kostnadseffektiva välfärdsinvesteringar. För hållbara investeringar erbjuder vi Gröna lån:

  • Uppmärksammar hållbara projekt
  • Förmånligt pris på lån över tre år
  • Enkel administration

KI Finans

KI Finans är ett digitalt finansförvaltningsverktyg som bidrar till tidsbesparingar och ger en effektiv finansförvaltning samt ett bra internt beslutsstöd.

  • Skuldförvaltning
  • Tillgångsförvaltning
  • Likviditet- och investeringsplanering

Seminarium och utbildningar

Genom att bjuda in till seminarium och utbildningar skickliggör vi våra medlemmar och kunder i hållbar finansförvaltning.

  • Finansforum
  • KI Finans-utbildningar
  • Webbinarium

Investerarinformation

Investerarinformation

Våra medlemmar är solidariskt ansvariga för Kommuninvests skulder. Det är grunden för vår starka kreditvärdighet.

Gröna obligationer

Som nordens största emittent av gröna obligationer bidrar vi i finansmarknadens omställning för att stödja utvecklingen mot ett hållbart samhälle.

Upplåning

Vår upplåningsstrategi har fokus på benchmarkupplåning med tyngdpunkt i SEK, USD och EUR.

Vi styrs av våra medlemmar, nio av tio kommuner är med

Kommuninvest är en demokratisk organisation som ägs och styrs av medlemmarna genom en ekonomisk förening. I över 30 år har vi skapat nytta för våra medlemmar. Vi växer kontinuerligt och idag samlar vi 96 procent av Sveriges kommuner och regioner.

Forskning

Den kommunala låneskulden

I rapportserien Den kommunala låneskulden följs utvecklingen av kommunsektorns investeringar och skuldsättning upp. Rapporten är unik eftersom både investeringar och låneskuld analyseras utifrån ett koncernperspektiv. 

Rapporter om kommunsektorn

Varje år tar vi fram forskningsrapporter om det ekonomiska läget i Sveriges kommuner och regioner. Förutom det analyserar vi även sektorns situation, förutsättningar och möjligheter för en långsiktigt bärkraftig välfärd.

Forskningsstöd

Som kommunsektorns största kreditgivare initierar och uppmuntrar vi forskning. Forskningsprojekt med frågeställningar som berör kommunsektorns ekonomiska förutsättningar och utmaningar har fått anslag från vår forskningsfond.