Rättsligt meddelande: Integritet och personuppgifter. Den här informationen är viktig, så läs noga igenom innan du fortsätter. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du vissa villkor.

Vi finansierar välfärd

Svenska kommuner och regioner i samarbete för effektiv finansiering av investeringar i ett hållbart samhälle.

Almedalen 2024

I år är Kommuninvest tillbaka i Almedalen igen. Vi ser fram emot att engagera oss i viktiga samtal och diskussioner om kommuners och regioners investeringsbehov och om de utmaningar och möjligheter som finns i det viktiga omställningsarbete som pågår.

Vi arrangerar i år fyra olika seminarier, bland annat inom områdena samhällsfastigheter, vatten- och avloppsinvesteringar samt med fokus på de utmaningar och möjligheter som finns i de gröna investeringar som behöver göras framåt. Här nedan kan du ta del av vårt program.

När det gäller alla seminarier beskrivna nedan så möts vi på Wisby Strand Congress & Event, lokal Lye/Lounge, på Strandvägen 4 – mitt i Almedalsvimlet!

Varmt välkommen att delta! Hoppas vi ses!

Produkter & tjänster

Lån

Vi erbjuder låneprodukter av flera olika slag: uppsägningsbara lån och lån med kapitalbindning samt Gröna lån och Lån för Social Hållbarhet.

KI Finans

KI Finans är ett digitalt finansförvaltningsverktyg som bidrar till tidsbesparingar och ger en effektiv finansförvaltning samt ett bra internt beslutsstöd.

Stöd i finansiella beslut

Vi vill bidra till en effektiv finansförvaltning för kunder som behöver mer än enbart konkurrenskraftiga lån. Därför erbjuder vi olika typer av stöd i finansiella beslut.

Investerarinformation

Investerarinformation

Våra medlemmar är solidariskt ansvariga för Kommuninvests skulder. Det är grunden för vår starka kreditvärdighet.

Gröna obligationer

Som ledande emittent av gröna obligationer bidrar vi i finansmarknadens omställning för att främja ett hållbart samhälle.

Upplåning

Vår upplåningsstrategi har fokus på benchmarkupplåning med tyngdpunkt i de strategiska marknaderna SEK, USD och EUR.

Vi styrs av våra medlemmar, nio av tio kommuner är med

Kommuninvest är en demokratisk organisation som ägs och styrs av medlemmarna genom en ekonomisk förening. I över 35 år har vi skapat nytta för våra medlemmar. Vi växer kontinuerligt och idag samlar vi 96 procent av Sveriges kommuner och regioner.

Forskning

Den kommunala låneskulden

I rapportserien ”Den kommunala låneskulden” analyseras utvecklingen av kommunsektorns investeringar och skuldsättning. 

Rapporter om kommunsektorn

Vi tar fram forskningsrapporter om viktiga och intressanta aspekter på kommunsektorns ekonomi och finansiella utveckling.

Forskningsstöd

Vi främjar och finansierar forskning som på olika vis berör kommunsektorns finansiella förutsättningar och bärkraft.