Rättsligt meddelande: Integritet och personuppgifter. Den här informationen är viktig, så läs noga igenom innan du fortsätter. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du vissa villkor.

Nya rapportindikatorer med beräkning på betaldatum eller referensdatum

Nya nyckeltal har lagts till så att användaren själv kan välja om betaldatum eller referensdatum skall väljas som bas för beräkning av betalbeloppet. Referensdatum är det ojusterade betaldatumet. T ex om lånet har ordinarie betaldatum den 28:e, som är en lördag, men en betaldagsjustering så att faktisk betalning sker på måndagen den 30:e så är den 28:e referensdatum och den 30:e betaldatum.

De nyckeltal det gäller är: Ränta betald under perioden, Betalt under perioden, Avgifter erlagda under perioden, Nyupplåning under perioden, Amortering under perioden, Nettoupplåning under perioden.