Rättsligt meddelande: Integritet och personuppgifter. Den här informationen är viktig, så läs noga igenom innan du fortsätter. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du vissa villkor.

Gröna obligationer

Gröna obligationer finansierar klimatvänliga investeringsprojekt från svenska kommuner och regioner.

Investera i svenska klimatlösningar via explicit garanterad AAA-obligation 

Vi är den största svenska emittenten av gröna obligationer. Våra gröna obligationer ger ränteplacerare möjligheten att stödja utlåning till investeringsprojekt med mål att mildra klimatförändringarna eller som bidrar till en anpassning till dem. 

Alla projekt som finansieras av våra gröna obligationer finns i Sverige, vars ambition är att bli ett av världens första fossilfria välfärdsländer. I stor utsträckning leds Sveriges insatser av kommuner och regioner, vilka står för merparten av investeringarna i den offentliga sektorn. Mer än 90 procent av Sveriges kommuner har satt upp egna miljömål eller anammat nationella eller regionala mål.

Våra gröna obligationer är en möjlighet att investera i svenska klimatlösningar via en räntebärande obligation med AAA-rating, som är explicit garanterad av medlemmarna i Kommuninvest ekonomisk förening. AAA-ratingen för gröna obligationer är densamma som för övriga våra obligationer, med standarddokumentation och ett oberoende utlåtande från klimat- och miljöforskningsinstitutet Cicero.

Vi publicerar årligen en rapport, en Green Bonds Impact Report, som åskådliggör effekten av de gröna investeringsprojekt som vi finansierar.

Utestående obligationer

BondIDISINValutaFörfallUtestående volym (SEK)
G2509XS2530407340SEK2025-09-013 500 000 000
G2606XS2351401109SEK2026-06-1014 000 000 000
G2711XS2259127269SEK2027-11-267 000 000 000
G2905XS2402061530SEK2029-05-165 000 000 000
G3106XS2843736344SEK2031-06-184 500 000 000
Totalt utestående volym34 000 000 000
BondIDISINValutaFörfallUtestående volym (USD)
G2406XS2311395169USD2024-06-201 000 000 000
G2809XS2725836097USD2028-09-29500 000 000
Totalt utestående volym1 500 000 000
BondIDISINValutaFörfallUtestående volym (EUR)
G2703XS2597673263EUR2027-03-15500 000 000
G2709XS2830444324EUR2027-09-151 000 000 000
G2909XS2462606489EUR2029-09-03500 000 000
G3005XS2625986836EUR2030-05-23750 000 000
G2712XS2676440048EUR2027-12-08500 000 000
Totalt utestående volym3 250 000 000
Statistik per 2024-06-14

Kommuninvests ramverk ansluter sig till följande principer och riktlinjer:

  • The Green Bond Principles (juni 2018)
  • Green Bonds Harmonized Framework for Impact Reporting (december 2015)
  • Nordic Public Sector Issuers: Position Paper on Green Bonds Impact Reporting (februari 2020)

Kommuninvest är medlem i Green Bond Principles sedan maj 2016 och tar en aktiv roll i utvecklingen av gemensamma standarder och ramverk avseende utgivning och rapportering kring gröna obligationer.