Rättsligt meddelande: Integritet och personuppgifter. Den här informationen är viktig, så läs noga igenom innan du fortsätter. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du vissa villkor.

Äga eller hyra verksamhetslokaler

Äga eller hyra verksamhetslokaler

Frågan om att äga eller hyra sina verksamhetslokaler är högaktuell på många håll i kommunsektorn. För att kunna fatta väl underbyggda beslut krävs som regel en gedigen analys. Vi driver ett aktivt arbete för att ge support i analys och överväganden. Även om vissa av resonemangen kan tillämpas relativt brett så ligger vårt fokus på situationer där alternativet till att äga är att hyra av en privat aktör.

Investeringarna inom kommunsektorn har ökat snabbt. Faktorer som ändrad demografisk struktur, befolkningstillväxt, skärpta hållbarhetskrav och en underhållspuckel för fastigheter byggda på 60- och 70-talen har drivit upp investeringsbehoven. Detta gäller inte minst i lokalförsörjningen. Det handlar om såväl förskolor och skolor som äldreboenden, vårdcentraler och sjukhus.

Samtidigt har det vuxit fram ett dynamiskt segment i fastighetsbranschen, ”samhällsfastigheter”, som fokuserar på offentliga aktörers lokalbehov. Det existerar nu många aktörer som med olika affärsmodeller vill äga fastigheter, eller lokallösningar, med kommuner och regioner som hyresgäster. Kommuner och regioner kan som regel välja att bygga, äga och drifta sina egna verksamhetslokaler. Men relativt ofta finns nu även alternativet att hyra från en privat aktör.

Kommuninvest får alltfler frågor från medlemmarna – alltså 294 kommuner och regioner – om hur man ska tänka och räkna på området. Hur kan man, i en analys av både resultat- och balansräkning, ställa äga- och hyra-alternativen mot varandra? Syftet med rapporter, webbinarier/seminarier, beräkningsmodell samt vår rådgivning i frågan är att bidra med kunskap och stöd till den som behöver göra sådana beräkningar.

Beräkningsmodell: hyra vs. äga

Med denna beräkningsmodell kan man jämföra kostnaden för att själv bygga-äga-drifta sina verksamhetslokaler (förskolor, skolor, vårdcentraler mm) med kostnaden för att hyra från ett fastighetsbolag genom ett långt hyreskontrakt.


Mer information

Kontakta oss