Rättsligt meddelande: Integritet och personuppgifter. Den här informationen är viktig, så läs noga igenom innan du fortsätter. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du vissa villkor.

Investerar­översikt

Diversifierad exponering mot svensk kommunsektor AAA/Aaa, Level 1, nollriskvikt, ledande hållbarhetsarbete

Investerarpresentation: Diversifierad exponering mot svensk kommunsektor

  • Solidarisk borgen
  • BIS riskvikt 0%
  • Enligt Finansinspektionen jämställt med statsrisk
  • Internationellt ledande hållbarhetsarbete

Samarbete för högre kreditvärdighet

Kommuninvests medlemmar är solidariskt ansvariga för Kommuninvests skulder. Det är grunden för den starka kreditvärdigheten – som är högsta möjliga hos kreditvärderingsinstituten Moody’s och Standard & Poor’s.

Hållbarhet

Att verka för en långsiktigt hållbar samhällsutveckling ingår i Kommuninvests grundläggande idé och vision. Genom hållbara finansieringslösningar främjar vi effektiv användning av skattemedel, finansiell stabilitet och kommunsektorns arbete med Agenda 2030. Vi erbjuder kunder och investerare finansieringsprodukter som är tydligt inrikade mot miljömässig och social hållbarhet: Gröna lån/gröna obligationer och Lån för Social Hållbarhet.

Nyckeltal

Total upplåning 2022-12-31

547,5

miljarder kr

Upplåningsbehov 2023

130-150

miljarder kr i långfristig upplåning

Likviditetsreserv 2022-12-31

62,1

miljarder kr

Kontakta oss för mer information