Rättsligt meddelande: Integritet och personuppgifter. Den här informationen är viktig, så läs noga igenom innan du fortsätter. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du vissa villkor.

Gröna lån

För att öka takten i den gröna omställningen

Kommunsektorn står för en stor del av de investeringar som behöver göras för att ställa om samhället i en hållbar riktning.

Väljer ni Gröna lån för att finansiera hållbara investeringar kommer pengarna från placerare som vill att deras förvaltade medel ska göra skillnad för miljön.

Det är ett utmärkt verktyg för att uppmärksamma och driva på miljöarbetet och underlätta samarbete mellan ekonomi- och miljöspecialister.

Vad är ett grönt projekt?

Projektkategorier

Den som står inför investeringar som främjar övergången till lägre koldioxidutsläpp och en klimattålig tillväxt eller minskar klimatpåverkan genom förnybara energikällor och energieffektiviseringar kan markera detta genom Kommuninvests Gröna lån. Ett grönt projekt tillhör någon av ramverkets åtta projektkategorier:

Hållbara transporter
Gröna byggnader
Klimat-anpassnings-åtgärder
Avfallshantering
Vattenhantering
Miljöåtgärder
Energi-effektivisering
Förnybar energi

Att låna grönt är enkelt

Ansök digitalt

Ansökan görs på vår hemsida och innehåller enbart de nödvändigaste uppgifterna.

Få besked

Ett mail skickas när vår Miljökommitté har godkänt det gröna projektet.

Använd nya och gamla lån

Till det godkända projektet kan ni koppla både befintliga och nya lån.

Uppdatera

En gång per år görs en återrapportering digitalt.

Jag vill veta mer om Gröna lån

Fyll i formuläret så kontaktar vi dig och berättar mer om Gröna lån.

Genom att skicka in formuläret godkänner du vår integritetspolicy. Inga åtaganden görs genom att skicka in formuläret.

Fördelar med att låna grönt genom Kommuninvest

Det här får ni

  • Enkel ansökningsprocess och återrapportering
  • Färdigt ramverk
  • Vi sköter all administration
  • Vi sköter all rapportering till investerare
  • Bättre pris på lånet

Det här slipper ni

  • Sätta upp eget ramverk
  • Kostnad och tidskrävande administration för att få det godkänt av extern part
  • Beräkna miljönyttan
  • Skriva rapporter till investerare
  • Kostnad och administration för emittering av egna obligationer

Projektkategorier

Kontakta oss på kundgruppen