Rättsligt meddelande: Integritet och personuppgifter. Den här informationen är viktig, så läs noga igenom innan du fortsätter. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du vissa villkor.

Styrning

Välkomnar fler medlemmar

Alla kommuner och regioner är välkomna att ansöka om medlemskap i Kommuninvest. Det första steget är en intresseanmälan. Kommuninvest gör då en bedömning av den sökandes ekonomi, där vi exempelvis analyserar likviditet och ekonomisk följsamhet. Om den sökande uppfyller villkoren för att bli medlem i Kommuninvest fattas beslut om medlemskap i styrelse och fullmäktige i den aktuella kommunen/regionen.

Separat ägarorganisation

Kommuninvest består av två delar: aktiebolaget Kommuninvest i Sverige AB, som erbjuder krediter och finansiell expertis, och Kommuninvest Ekonomisk förening, som äger aktiebolaget. 294 kommuner och regioner är medlemmar i Kommuninvest. Verksamheten ägs och styrs helt och hållet av medlemmarna. Genom att den dagliga verksamheten hålls frånskild från ägarorganisationen skapas ett tydligt ansvarsförhållande där den tillståndspliktiga finansverksamheten och dess ledning frikopplas från medlemsfrågorna i föreningen.

Medlemmarna bestämmer

Det högsta beslutande organet i Kommuninvest är den årliga föreningsstämman, där medlemmarna fattar beslut i viktiga frågor. Stämman, som hålls på vårkanten, samlar hundratals ombud. Inför stämman kan enskilda medlemmar lämna motioner om att ett visst ärende ska tas upp för beslut. Föreningsstämman föregås av en serie medlemssamråd där föreningens representanter träffar medlemmarna för att diskutera verksamhetens utveckling och viktiga framtidsfrågor.

Våra styrelser

Linda Frohm är föreningsstyrelsens ordförande.

Föreningsstyrelsen

Föreningsstyrelsen består av förtroendevalda från medlemskommuner och -regioner och bestämmer riktning för verksamheten. Ledamöterna väljs av medlemmarna på föreningsstämman. Resultaten från kommun- och regionval styr partiernas fördelning i föreningsstyrelsen.

Valberedning
Valberedningen för föreningsstyrelsen utses av föreningsstämman. Deras uppgift är att ta fram förslag till styrelse och revisorer i föreningen. Medlemmarna kan nominera kandidater.

Erik Langby är bolagsstyrelsens ordförande.

Bolagsstyrelsen

Bolagsstyrelsen hanterar den operativa verksamheten i Kommuninvest i Sverige AB utifrån föreningsstyrelsens direktiv. Bolagsstyrelsen rekryteras på meriter från exempelvis finanssektorn, affärsutveckling och offentlig förvaltning.

Valberedning
Valberedningen för föreningens bolag utgörs av föreningsstyrelsens arbetsutskott.