Rättsligt meddelande: Integritet och personuppgifter. Den här informationen är viktig, så läs noga igenom innan du fortsätter. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du vissa villkor.

Event och utbildningar

Föreningsstämma

Den årliga föreningsstämman är vår viktigaste medlemsaktivitet och högsta beslutande organ. Varje medlem har en röst och utser ett ombud som företrädare. Vi möts för att fatta besult i de frågor som diskuterats på medlemssamråden samt för att inspireras av föreläsningar och umgås under festliga former.


Utbildningar i KI Finans

För att ge användarna en grundlig kunskap om verktyget och dess möjligheter arrangeras kostnadsfria utbildningar.

I vårt utbud finns både grundutbildningar, som täcker in hela KI Finans, och kortare utbildningar som fokuserar på en eller några funktioner.