Rättsligt meddelande: Integritet och personuppgifter. Den här informationen är viktig, så läs noga igenom innan du fortsätter. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du vissa villkor.

Event och utbildningar

Medlemssamråd

I början på året anordnar vi medlemssamråd. Detta är en betydelsefull kanal där föreningens representanter möter medlemmarna för samtal kring viktiga frågor för Kommuninvests framtid.

Föreningsstämma

Den årliga föreningsstämman är vår viktigaste medlemsaktivitet och högsta beslutande organ. Varje medlem har en röst och utser ett ombud som företrädare. Vi möts för att fatta besult i de frågor som diskuterats på medlemssamråden samt för att inspireras av föreläsningar och umgås under festliga former.

Finansforum

Finansforum är varje höst en återkommande höjdpunkt. Det är då som vi, med hjälp av intressanta gäster, går på djupet i de mest aktuella frågorna i den kommunala ekonomin. Detta har de senaste åren arrangerats i digitalt format genom en serie webbinarier på viktiga och intressanta teman.

Webbinarier/seminarier

Vi anordnar regelbundet kostnadsfria webbinarier/seminarier, med egna experter och inbjudna gäster, om angelägna och spännande frågor inom kommunal ekonomi.

Utbildningar i KI Finans

För att ge användarna en grundlig kunskap om verktyget och dess möjligheter arrangeras kostnadsfria utbildningar.

I vårt utbud finns både grundutbildningar, som täcker in hela KI Finans, och kortare utbildningar som fokuserar på en eller några funktioner.