Rättsligt meddelande: Integritet och personuppgifter. Den här informationen är viktig, så läs noga igenom innan du fortsätter. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du vissa villkor.

Evenemang

Finansforum

Kommuninvests finansseminarier är varje höst en återkommande höjdpunkt. Det är då som vi, med hjälp av intressanta gäster, går på djupet i de mest aktuella frågorna i den kommunala ekonomin. Finansforum kommer, precis som förra året, att helt och hållet arrangeras i ett digitalt format. Med det digitala formatet kan vi vara säkra på att alla som vill också har möjlighet att delta. Finansforum består av 10 webbinarier på angelägna teman. Allt äger rum under september och första halvan av oktober.

Föreningsstämma

Den årliga föreningsstämman är vår viktigaste medlemsaktivitet och högsta beslutande organ. Varje medlem har en röst och utser ett ombud som företrädare. På stämman möts vi för att fatta beslut i de frågor som diskuterats under medlemssamråden – men även för att inspireras av föreläsare och umgås under festliga former.

Medlemssamråd

I början på året anordnar vi medlemssamråd på ett flertal orter över hela Sverige. Medlemssamråden är en viktig kanal där föreningens representanter möter medlemmarna för samtal kring viktiga frågor för Kommuninvests framtid.

Webbinarium

Vi anordnar regelbundet kostnadsfria webbinarium där de senaste ämnena inom kommunal ekonomi diskuterar. Det digitala formatet låter alla ta del av när våra experter tillsammans med inbjudna deltagare kommenterar läget i kommunsektorn.