Rättsligt meddelande: Integritet och personuppgifter. Den här informationen är viktig, så läs noga igenom innan du fortsätter. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du vissa villkor.

Evenemang

Finansforum

Kommuninvests finansseminarier är varje höst en återkommande höjdpunkt. Det är då som vi, med hjälp av intressanta gäster, går på djupet i de mest aktuella frågorna i den kommunala ekonomin. Årets digitala koncept kallar vi för ”Finansforum”. Det består av åtta webbinarier och fyra workshops på intressanta teman. Allt arrangeras under september och oktober.

Föreningsstämma

Den årliga föreningsstämman är vår viktigaste medlemsaktivitet och högsta beslutande organ. Varje medlem har en röst och utser ett ombud som företrädare. På stämman möts vi för att fatta beslut i de frågor som diskuterats under medlemssamråden – men även för att inspireras av föreläsare och umgås under festliga former.

Medlemssamråd

I början på året anordnar vi medlemssamråd på ett flertal orter över hela Sverige. Medlemssamråden är en viktig kanal där föreningens representanter möter medlemmarna för samtal kring viktiga frågor för Kommuninvests framtid.

Webbinarium

Vi anordnar regelbundet kostnadsfria webbinarium där de senaste ämnena inom kommunal ekonomi diskuterar. Det digitala formatet låter alla ta del av när våra experter tillsammans med inbjudna deltagare kommenterar läget i kommunsektorn.