Rättsligt meddelande: Integritet och personuppgifter. Den här informationen är viktig, så läs noga igenom innan du fortsätter. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du vissa villkor.

Medlemssamråd 2023

17 januari – 2 februari arrangerade vi våra ordinarie medlemssamråd. Samråden är en viktig mötesplats och kanal för medlemsinflytande. Inbjudna var förtroendevalda och nyckeltjänstepersoner i våra medlemskommuner och -regioner.

Medlemssamråd 2023

Medlemssamråden genomfördes denna gång i både fysiskt format, på 4 orter, och i digitalt format, vid 4 tidpunkter.

På agendan för både de fysiska och digitala samråden fanns en analys av läget i kommunsektorn, en genomgång av hur det går för Kommuninvest samt diskussioner om aktuella frågor inför föreningsstämman i mars. Det fortsatta arbetet med riskskatten blev också en central punkt.

Presentation

Kommuninvest medlemssamråd 2023 presentation från digitala samråd

Kommuninvest medlemssamråd 2023 presentation från fysiska samråd

Underlag

Material inför medlemssamråd 2023

Tidigare Medlemssamråd


Medlemssamråd 2022

Medlemssamråden 2022 genomfördes vid 6 olika tillfällen, under perioden 18 januari till 3 februari.

Presentation
Kommuninvest medlemssamråd 2022

Underlag
Material inför medlemssamråd 2022


Extra Medlemssamråd 2021

Extra Medlemssamråden 2021 genomfördes vid tre tillfällen, under perioden 14 till 19 oktober.

Presentation
Kommuninvest Extra Medlemssamråd 2021
Underlag
Material inför Medlemssamråd
Efter Medlemssamråd
Sammanfattning av inkomna synpunkter efter extra
medlemssamråd


Medlemssamråd 2021

Medlemssamråden 2021 genomfördes vid nio olika tillfällen, under perioden 12 till 28 januari.

Presentation
Kommuninvest Medlemssamråd 2021
Underlag
Material inför Medlemssamråd


Medlemssamråd 2020

Vid medlemssamråden 2020 informerade vi om året som gått och vårt resultat. Vår bedömning av kommunsektorns ekonomiska situation idag och i framtiden presenterades också.

Frågor om kapitalisering av Kommuninvest och de förslag som togs upp till behandling på föreningsstämman diskuterades grundligt.

Underlag:

Presentation:

Material:


Extra medlemssamråd 2019

Under september 2019 hölls Extra Medlemssamråd för att diskutera kapitalfrågorna. Samrådet i Stockholm den 19 september går att se här i efterhand.

Presentation

Material: