Rättsligt meddelande: Integritet och personuppgifter. Den här informationen är viktig, så läs noga igenom innan du fortsätter. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du vissa villkor.

Medlemssamråd

Samråden är en viktig mötesplats och kanal för medlemsinflytande.

Medlemssamråden är en viktig mötesplats där föreningens representanter möter medlemmarna för information och samtal kring viktiga frågor. Inbjudna är förtroendevalda och nyckeltjänstepersoner i våra medlemskommuner och -regioner.


Medlemssamråd 2021 i helt digitalt format

I januari är det dags för ännu en runda av medlemssamråd. Detta är en viktig kanal för medlemsinflytande där representanter för Kommuninvest ekonomisk förening möter förtroendevalda och nyckeltjänstepersoner i kommuner och regioner.

På agendan finns en analys av läget i kommunsektorn, en genomgång av hur det går för Kommuninvest samt diskussioner om aktuella frågor inför föreningsstämman i april och i övrigt för verksamheten. Fokus ligger på inflytande och dialog.

P g a coronaläget, där smittspridningen under senhösten ökat markant, kommer medlemssamråden denna gång att genomföras i ett helt digitalt format. I enlighet med råd och rekommendationer, och med ambitionen att så många som möjligt ska kunna delta, är detta i nuläget den rimliga lösningen.

Upplägget med 18 samråd i fysiskt format runtom i landet stryks i sin helhet. I stället arrangeras 9 digitala medlemssamråd, tisdag-onsdag-torsdag varje vecka, under perioden 12-28 januari. Alla samråd startar kl 13.00 och avrundas vid ca kl 15.30.

Anmälan till de 9 digitala medlemssamråden är fri. Man väljer den dag som passar bäst. Inloggningslänken till det medlemssamråd som man valt att delta i skickas ut någon dag i förväg.

Ett underlag inför medlemssamråden, inklusive dagordning och grundinformation, kommer att skickas ut i början av januari.

Varmt välkommen!

Program:
13.00 – 13.05 Välkomna
13.05 – 13.20 Kommuninvest och året som gått
13.20 – 14.00 Kommunsektorns ekonomiska situation
14.00 – 14.10 Paus
14.10 – 14.50 Kommuninvests produkter och tjänster
14.50 – 15.00 Paus
15.00 – 15.20 Principiella ärenden och stämmoärenden
15.20 – 15.30 Sammanfattning
Datum för Medlemssamråd
Tisdagen den 12 januari
Onsdagen den 13 januari
Torsdagen den 14 januari
Tisdagen den 19 januari
Onsdagen den 20 januari
Torsdagen den 21 januari
Tisdagen den 26 januari
Onsdagen den 27 januari
Torsdagen den 28 januari
Underlag till dig som deltar
Material inför Medlemssamråd

Tidigare Medlemssamråd


Medlemssamråd 2020

Vid medlemssamråden 2020 informerade vi om året som gått och vårt resultat. Vår bedömning av kommunsektorns ekonomiska situation idag och i framtiden presenterades också.

Frågor om kapitalisering av Kommuninvest och de förslag som togs upp till behandling på föreningsstämman diskuterades grundligt.

Underlag:

Presentation:

Material:


Extra medlemssamråd 2019

Under september 2019 hölls Extra Medlemssamråd för att diskutera kapitalfrågorna. Samrådet i Stockholm den 19 september går att se här i efterhand.

Presentation

Material: