Rättsligt meddelande: Integritet och personuppgifter. Den här informationen är viktig, så läs noga igenom innan du fortsätter. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du vissa villkor.

Medlemssamråd

Samråden är en viktig mötesplats och kanal för medlemsinflytande.

Medlemssamråden är en viktig mötesplats där föreningens representanter möter medlemmarna för information och samtal kring viktiga frågor. Inbjudna är förtroendevalda och nyckeltjänstepersoner i våra medlemskommuner och -regioner.


Medlemssamråd 2021 i helt digitalt format

Tidigare Medlemssamråd


Medlemssamråd 2020

Vid medlemssamråden 2020 informerade vi om året som gått och vårt resultat. Vår bedömning av kommunsektorns ekonomiska situation idag och i framtiden presenterades också.

Frågor om kapitalisering av Kommuninvest och de förslag som togs upp till behandling på föreningsstämman diskuterades grundligt.

Underlag:

Presentation:

Material:


Extra medlemssamråd 2019

Under september 2019 hölls Extra Medlemssamråd för att diskutera kapitalfrågorna. Samrådet i Stockholm den 19 september går att se här i efterhand.

Presentation

Material: