Rättsligt meddelande: Integritet och personuppgifter. Den här informationen är viktig, så läs noga igenom innan du fortsätter. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du vissa villkor.

Medlemssamråd 2023

17 januari – 2 februari arrangerar vi våra ordinarie medlemssamråd. Samråden är en viktig mötesplats och kanal för medlemsinflytande. Inbjudna är förtroendevalda och nyckeltjänstepersoner i våra medlemskommuner och -regioner.

Medlemssamråd 2023

Medlemssamråden genomförs denna gång i både fysiskt format, på 4 orter, och i digitalt format, vid 4 tidpunkter. Sammanlagt blir det 8 tillfällen. Som deltagare väljer man det tillfälle som passar bäst!

På agendan för både de fysiska och digitala samråden finns en analys av läget i kommunsektorn, en genomgång av hur det går för Kommuninvest samt diskussioner om aktuella frågor inför föreningsstämman i mars. Det fortsatta arbetet med riskskatten blir också en central punkt.

Utöver detta innehåller de fysiska samråden, som är längre än de digitala, även en lunch samt en mer grundläggande introduktion till hur Kommuninvest är uppbyggt och fungerar gentemot såväl finansmarknaden som den kommunala ekonomin. Tanken är att detta ska vara särskilt nyttigt för alla de som efter valet kommer i aktiv kontakt med Kommuninvest för första gången.

På de fysiska samråden serveras den gemensamma lunchen klockan 12.00-13.00. De digitala samråden arrangeras i Zoom. En kalenderinbjudan med inloggningslänk skickas ut ungefär en vecka före varje samråd.

DatumPlats
17 januari kl. 13.00 – 15.00Digitalt medlemssamråd
Zoom
18 januari kl. 12.00 – 16.00Fysiskt medlemssamråd (inklusive lunch) i Göteborg
Scandic Crown, Polhemsplatsen 3
19 januari kl. 13.00 – 15.00Digitalt medlemssamråd
Zoom
24 januari kl. 12.00 – 16.00Fysiskt medlemssamråd (inklusive lunch) i Lund
Grand Hotel, Bantorget 1
25 januari kl. 13.00 – 15.00Digital medlemssamråd
Zoom
26 januari kl. 12.00 – 16.00Fysiskt medlemssamråd (inklusive lunch) i Umeå
P5, Storgatan 46
1 februari kl. 13.00 – 15.00Digitalt medlemssamråd
Zoom
2 februari kl. 12.00 – 16.00Fysiskt medlemssamråd (inklusive lunch) i Stockholm
Scandic Grand Central, Kungsgatan 70

Tidigare Medlemssamråd


Medlemssamråd 2022

Medlemssamråden 2022 genomfördes vid 6 olika tillfällen, under perioden 18 januari till 3 februari.

Presentation
Kommuninvest medlemssamråd 2022

Underlag
Material inför medlemssamråd 2022


Extra Medlemssamråd 2021

Extra Medlemssamråden 2021 genomfördes vid tre tillfällen, under perioden 14 till 19 oktober.

Presentation
Kommuninvest Extra Medlemssamråd 2021
Underlag
Material inför Medlemssamråd
Efter Medlemssamråd
Sammanfattning av inkomna synpunkter efter extra
medlemssamråd


Medlemssamråd 2021

Medlemssamråden 2021 genomfördes vid nio olika tillfällen, under perioden 12 till 28 januari.

Presentation
Kommuninvest Medlemssamråd 2021
Underlag
Material inför Medlemssamråd


Medlemssamråd 2020

Vid medlemssamråden 2020 informerade vi om året som gått och vårt resultat. Vår bedömning av kommunsektorns ekonomiska situation idag och i framtiden presenterades också.

Frågor om kapitalisering av Kommuninvest och de förslag som togs upp till behandling på föreningsstämman diskuterades grundligt.

Underlag:

Presentation:

Material:


Extra medlemssamråd 2019

Under september 2019 hölls Extra Medlemssamråd för att diskutera kapitalfrågorna. Samrådet i Stockholm den 19 september går att se här i efterhand.

Presentation

Material: