Rättsligt meddelande: Integritet och personuppgifter. Den här informationen är viktig, så läs noga igenom innan du fortsätter. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du vissa villkor.

Medlemssamråd 2021

Samråden är en viktig mötesplats och kanal för medlemsinflytande. Inbjudna är förtroendevalda och nyckeltjänstepersoner i våra medlemskommuner och -regioner.

Extra Medlemssamråd om hantering av riskskatten

Regeringen har lagt ett förslag om en så kallad riskskatt för banker och andra kreditinstitut. Förslaget fanns med i den budgetproposition som regeringen presenterade 20 september och kommer behandlas i riksdagen under hösten. Beslut om riskskatten fattas sannolikt i november.

Enligt förslaget omfattas Kommuninvest fullt ut av den nya skatten. Det innebär att en extra skattekostnad på ca 280 miljoner kr för 2022 och ca 330 miljoner kr från 2023 och framåt skulle påföras verksamheten. Detta vore en genomgripande förändring av de ekonomiska förutsättningarna för Kommuninvest och dess medlemmar.

Med syfte att diskutera hur riskskatten och dess konsekvenser ska hanteras av Kommuninvest arrangerar vi i mitten av oktober extra medlemssamråd. Dessa sker i digitalt format. Riskskatten är den enda punkten på dagordningen. Inbjudna är, precis som vid ordinarie medlemssamråd, förtroendevalda och nyckeltjänstepersoner i alla medlemskommuner och -regioner.

Ett underlag, som beskriver den uppkomna situationen och handlingsalternativen framåt, kommer att skickas ut ca en vecka i förväg.

De extra medlemssamråden, som hålls i det digitala mötesverktyget Zoom, kommer att arrangeras vid tre tillfällen. Som deltagare väljer man den dag och tid som passar bäst. Inloggningslänken för det tillfälle som man anmält sig till får man samtidigt som man får underlaget.

Tillfällen för extra medlemssamråd:

Torsdag 14 oktober kl 13.00-15.00
Fredag 15 oktober kl 09.00-11.00
Tisdag 19 oktober kl 10.00-12.00

Varmt välkommen!

Underlag inför medlemssamråd

Presentation

Tidigare Medlemssamråd


Medlemssamråd 2021

Medlemssamråden 2021 genomfördes vid nio olika tillfällen, under perioden 12 till 28 januari.

Presentation
Kommuninvest Medlemssamråd 2021
Underlag
Material inför Medlemssamråd


Medlemssamråd 2020

Vid medlemssamråden 2020 informerade vi om året som gått och vårt resultat. Vår bedömning av kommunsektorns ekonomiska situation idag och i framtiden presenterades också.

Frågor om kapitalisering av Kommuninvest och de förslag som togs upp till behandling på föreningsstämman diskuterades grundligt.

Underlag:

Presentation:

Material:


Extra medlemssamråd 2019

Under september 2019 hölls Extra Medlemssamråd för att diskutera kapitalfrågorna. Samrådet i Stockholm den 19 september går att se här i efterhand.

Presentation

Material: