Rättsligt meddelande: Integritet och personuppgifter. Den här informationen är viktig, så läs noga igenom innan du fortsätter. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du vissa villkor.

Medlemssamråd 2024

Medlemssamråden för 2024 arrangerades mellan 16 januari och 2 februari. Detta är en viktig kanal för information, inflytande och dialog där representanter för Kommuninvest möter förtroendevalda och nyckeltjänstepersoner i kommuner och regioner.

Medlemssamråd 2024

Medlemssamråden genomfördes denna gång i både fysiskt format, på 6 orter, och i digitalt format, vid 4 tidpunkter. Sammanlagt blev det 10 tillfällen.

På agendan för både de fysiska och digitala samråden fanns en analys av läget i kommunsektorn, en genomgång av hur det går för Kommuninvest samt diskussioner om aktuella frågor inför föreningsstämman 2024. Särskilt diskuterades den långsiktiga strategin för Kommuninvest och kommunal finansiell samverkan.

Under föreningsstämman kommer bland annat förslag till beslut om mindre förändringar i stadgarna, bilagan till ägardirektivet samt om en ny kapitaliseringsplan för åren 2025-2028 att hanteras. Information om förändringarna samt kapitaliseringsplanen finns i materialet för medlemssamråden i de fall ombuden vill förankra dessa inför stämman. Handlingarna ska enligt stadgan publiceras högst fyra veckor innan stämman och senast två veckor innan stämman.

Presentation
Kommuninvest Medlemssamråd 2024

Tidigare Medlemssamråd


Medlemssamråd 2023

Medlemssamråden 2023 genomfördes fysiskt vid fyra tillfällen och digitalt vid fyra tillfällen under perioden 17 januari till 2 februari 2023.

Presentation
Kommuninvest Medlemssamråd 2023 (fysiskt)
Kommuninvest Medlemssamråd 2023 (digitalt)

Underlag

Material inför Medlemssamråd 2023


Medlemssamråd 2022

Medlemssamråden 2022 genomfördes vid 6 olika tillfällen, under perioden 18 januari till 3 februari.

Presentation
Kommuninvest Medlemssamråd 2022

Underlag
Material inför Medlemssamråd 2022


Extra Medlemssamråd 2021

Extra Medlemssamråden 2021 genomfördes vid tre tillfällen, under perioden 14 till 19 oktober.

Presentation
Material inför extra Medlemssamråd 2021

Underlag
Material inför extra Medlemssamråd 2021

Efter Medlemssamråd
Sammanfattning av inkomna synpunkter efter extra
medlemssamråd


Medlemssamråd 2021

Medlemssamråden 2021 genomfördes vid nio olika tillfällen, under perioden 12 till 28 januari.

Presentation
Kommuninvest Medlemssamråd 2021

Underlag
Material inför Medlemssamråd 2021


Medlemssamråd 2020

Vid medlemssamråden 2020 informerade vi om året som gått och vårt resultat. Vår bedömning av kommunsektorns ekonomiska situation idag och i framtiden presenterades också.

Frågor om kapitalisering av Kommuninvest och de förslag som togs upp till behandling på föreningsstämman diskuterades grundligt.

Presentation
Kommuninvest Medlemssamråd 2020

Underlag
Kapitalutredning Medlemssamråd 2020

Material
Att betala per medlem


Extra medlemssamråd 2019

Under september 2019 hölls Extra Medlemssamråd för att diskutera kapitalfrågorna. Samrådet i Stockholm den 19 september går att se här i efterhand.

Presentation
Extra Medlemssamråd september 2019

Material
Inför Extra Medlemssamråd 2019