Rättsligt meddelande: Integritet och personuppgifter. Den här informationen är viktig, så läs noga igenom innan du fortsätter. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du vissa villkor.

Upplåning: strategi, program och statistik

Upplåningsbehov 2022

125-145

miljarder kr i långfristig upplåning

Prognos daterad 15 juni 2022


Upplåningsverksamhet

Det övergripande målet för Kommuninvest är att förse våra medlemmar med kostnadseffektiv och stabil upplåning. För att vi ska kunna erbjuda våra kunder attraktiva finansieringsvillkor ställs stora krav på hur vi bedriver vår upplåningsverksamhet:

  • Tydlig upplåningsstrategi med fokus på benchmarkupplåning.
  • Konservativ likviditetsreserv bestående av höglikvida tillgångar.
  • God matchning mellan tillgångar och skulder.
  • Tydlig ambition att öka kommunikationen till marknaden genom transparens och förutsägbarhet i upplåningen

Vår långfristiga upplåning är fokuserad på benchmarkupplåning i SEK och USD, inklusive grön finansiering. 2019 togs beslut om att även inkludera EUR som en strategisk marknad.

Kort upplåning används primärt till finansiering av likviditetsreserv och säkerhetsflöden.

Faktorer som styr upplåningsaktiviteter:

  • Efterfrågan från medlemmar
  • Förfalloprofil av tillgångar och skulder
  • Upplåningspriser i våra strategiska marknader

Historisk upplåning 2017-2021

Långfristig upplåning – årlig fördelning per valuta

2017 2018 2019 2020 2021
SEK 60 51 65 57 59
USD 36 48 35 37 36
Other 5 1 0 6 5