Rättsligt meddelande: Integritet och personuppgifter. Den här informationen är viktig, så läs noga igenom innan du fortsätter. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du vissa villkor.

Upplåning: strategi, program och statistik

Upplåningsbehov 2024

130-150

miljarder kr i långfristig upplåning

Prognos daterad 12 april 2024


Upplåningsverksamhet

Det övergripande målet för Kommuninvest är att förse våra medlemmar med kostnadseffektiv och stabil upplåning. För att vi ska kunna erbjuda våra kunder attraktiva finansieringsvillkor ställs stora krav på hur vi bedriver vår upplåningsverksamhet: 

  • Tydlig upplåningsstrategi med fokus på benchmarkupplåning i SEK, USD och EUR. 
  • Konservativ likviditetsreserv bestående av höglikvida tillgångar. 
  • God matchning mellan tillgångar och skulder. 
  • Tydlig ambition att öka kommunikationen till marknaden genom transparens och förutsägbarhet i upplåningen 

Historisk upplåning 2017-2021

Långfristig upplåning – årlig fördelning per valuta

2017 2018 2019 2020 2021
SEK 60 51 65 57 59
USD 36 48 35 37 36
Other 5 1 0 6 5