Rättsligt meddelande: Integritet och personuppgifter. Den här informationen är viktig, så läs noga igenom innan du fortsätter. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du vissa villkor.

Uppsägningsbara lån

Avser ett lån utan avtalad kapitalbindning, som löper tillsvidare. Låntagaren har rätt att säga upp lånet till återbetalning under lånets löptid. Inga ytterligare avgifter debiteras låntagaren vid återbetalning i förtid under förutsättning att återbetalning sker enligt de villkor som avtalats för lånet.

Information och villkor

Villkor3 mån Stibor tv
Kapitalbindning3 mån
Räntebindning3 mån
Ränta fastställs2 bankdagar före respektive ränteperiods början
Marginal fastställs2 bankdagar före respektive ränteperiods början
RänteberäkningActual/360
Antal räntebetalningar per år4
AmorteringValfritt
UppsägningÖmsesidig, 10 bankdagar före respektive ränteperiods början
Möjlighet att ändra räntebindning under löptidenIngen
Avgift vid förtidslösenIngen om uppsägning sker enligt villkor
Går att erhålla Gröna lån-märkning på lånetJa