Rättsligt meddelande: Integritet och personuppgifter. Den här informationen är viktig, så läs noga igenom innan du fortsätter. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du vissa villkor.

Finanspolicy

Förslag på hur du utformar finanspolicy för kommun- och regionkoncern.

Utformning av finanspolicy

Vi har utarbetat ett uppdaterat rådgivningsmaterial för den som ska utforma eller revidera en finanspolicy inom kommunsektorn. Syftet med dokumentet är att ge en bild av hur en finanspolicy kan utformas. Materialet har primärt tagits fram för kommunsektorn och utgår från ett koncernperspektiv.

Materialet är en vägledning, men ska inte ses som något facit. En finanspolicy måste alltid anpassas efter den egna verksamhetens förutsättningar. Det är avgörande att den slutgiltiga policyn är väl grundad i de realiteter som gäller för den egna organisationen.


Del 1 Finanspolicy-mall

Den första delen av dokumentet, Finanspolicy-mall, ska kunna användas i utformningen eller revideringen av den egna finanspolicyn. I mallen finns de grundläggande beståndsdelar, i form av bland annat ramar och riktlinjer, som behöver ingå i en gedigen finanspolicy inom kommunsektorn.

Mallen är utformad för att den ska kunna passa de flesta kommunkoncerner. Beroende på struktur och storlek kan delar läggas till. Mallen kan även, med vissa språkliga och eventuellt andra anpassningar, användas som utgångspunkt för regionkoncerner.

 

Del 2 Hjälptext

Den andra delen av dokumentet, Hjälptext, fungerar som en mer detaljerad guide för den som jobbar med mallen. Där förs mer utförliga resonemang kring viktiga aspekter, frågeställningar och överväganden.

Förvaltning av långfristiga tillgångar, till exempel för pensionsändamål eller donationsstiftelser, behandlas inte i mall eller hjälptext. För dessa bör en separat placeringspolicy utformas.

 


Om du har frågor eller synpunkter är du varmt välkommen att kontakta oss på Kommuninvest!

Kundgruppen

Tel: 010-470 88 20
E-post: kundgruppen@kommuninvest.se

Eller ta direkt kontakt med någon av våra finansrådgivare:

Kontakta oss