Rättsligt meddelande: Integritet och personuppgifter. Den här informationen är viktig, så läs noga igenom innan du fortsätter. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du vissa villkor.

Finanspolicy

Förslag på hur du utformar finanspolicy för kommun, region och kommunala företag.

Utformning av finanspolicy

Denna mall beskriver steg för steg hur en finanspolicy kan utfor­mas. Försla­get till finanspolicy kan inte användas rakt av, utan behöver alltid anpassas efter den egna verksam­he­tens förutsättningar.

Mer information

Kontakta oss