Rättsligt meddelande: Integritet och personuppgifter. Den här informationen är viktig, så läs noga igenom innan du fortsätter. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du vissa villkor.

Finanspolicy

Förslag på hur du utformar finanspolicy för kommun, region och kommunala företag.

Denna mall beskriver steg för steg hur en finanspolicy kan utfor­mas. Försla­gen till finanspolicy skall enbart ses som en mall som alltid behöver anpassas efter den egna verksam­he­tens förutsättningar.

  Finanspolicy – mall

Finanspolicy – hjälptext

Mer information

Kontakta oss