Rättsligt meddelande: Integritet och personuppgifter. Den här informationen är viktig, så läs noga igenom innan du fortsätter. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du vissa villkor.

Finanspolicy

Förslag på hur du utformar finanspolicy för kommun, region och kommunala företag.

Utformning av finanspolicy

Vi håller på att se över finanspolicymallarna.

Tillsvidare får du gärna ta kontakt med din finansrådgivare för inspel från Kommuninvest i ämnet.

Mer information

Kontakta oss