Rättsligt meddelande: Integritet och personuppgifter. Den här informationen är viktig, så läs noga igenom innan du fortsätter. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du vissa villkor.

Lån för Social Hållbarhet

Nytt verktyg i hållbarhetsarbetet

Tillsammans med en kommunal referensgrupp utvecklar vi en ny produkt – Lån för Social Hållbarhet.

Dessa lån ska kunna användas av kommuner och regioner, inklusive deras bolag, för att främja investeringar för ett socialt hållbart samhälle.

Lån för Social Hållbarhet

  • Stärker den sociala dimensionen i Agenda 2030-arbetet
  • Synliggör planer och arbete för social hållbarhet – både externt och internt
  • Är ett bra verktyg för att främja utveckling av praxis, samordning och effektutvärdering
  • Ger låga finansieringskostnader = mer och bättre välfärd för skattemedlen
  • Bidrar i förlängningen till minskade kostnader för utanförskap, otrygghet kriminalitet m m 

Lån för Social Hållbarhet

Utvecklingsarbetet är i pilotfas. Utifrån en grunddokumentation, som består av ramverk och ansökningshandlingar, ges ett antal av Kommuninvests kunder möjlighet att ansöka om Lån för Social Hållbarhet. De första lånen har beviljats från oktober och framåt.

Om pilotfasen ger goda resultat är ambitionen att Lån för Social Hållbarhet ska göras tillgängliga för alla Kommuninvests medlemmar, d v s nästan samtliga kommuner och regioner, under första kvartalet 2021. Om utlåningen blir tillräckligt stor är avsikten att på sikt emittera en första social obligation till Kommuninvests investerare.

För närvarande har följande pilotkunder beviljats Lån för Social Hållbarhet:

Botkyrkabyggen

AB Eidar, Trollhättans bostadsbolag

Botkyrka kommun

Uppsala kommun – Uppsalahem

Så här fungerar det

Lånen ska finansiera investeringar som, enskilt eller i kombination med social insats, främjar ett socialt hållbart samhälle och kan bidra till att nå sociala mål.

Ansökan sammanställs i särskilt formulär – utförlig vägledning finns i ”Ramverk för sociala obligationer”.

Ansökan prövas av Kommittén för Social Hållbarhet som har bred kompetens på det sociala området, särskilt inom effektutvärdering.


Många möjliga investeringsupplägg

Tre lånekategorier

Två investeringstyper

  • Fysiska investeringar med en därtill kopplad social insats
  • Fysiska investeringar där den fysiska investeringen i sig kvalificerar som social insats

Det är enkelt att ansöka om ett Lån för Social Hållbarhet

Webbinarium: Lån för Social Hållbarhet – Hur lyfter vi de sociala investeringarna?