Rättsligt meddelande: Integritet och personuppgifter. Den här informationen är viktig, så läs noga igenom innan du fortsätter. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du vissa villkor.

Lån för Social Hållbarhet

För sociala satsningar som driver samhället framåt

Exempel på satsningar


Lån för Social Hållbarhet

  • Stärker den sociala dimensionen i Agenda 2030-arbetet
  • Kan på sikt bidra till minskade kostnader för utanförskap, otrygghet, kriminalitet m m
  • Synliggör planer och arbete för social hållbarhet – både externt och internt
  • Är ett bra verktyg för att främja intern samverkan, styrning och uppföljning
  • Ger lägre finansieringskostnader = mer och bättre välfärd för skattemedlen

Ett nytt verktyg i hållbarhetsarbetet

På många håll i kommunsektorn planeras och genomförs särskilda satsningar för att möta sociala behov och utmaningar. Den nya låneprodukten Lån för Social Hållbarhet är till för de kommuner och regioner – inklusive bland annat de allmännyttiga bostadsbolagen – som vill utveckla, stärka och synliggöra detta hållbarhetsarbete.

Så här fungerar det

  • Lånen finansierar fysiska investeringar som enskilt eller i kombination med sociala insater främjar ett socialt hållbart samhälle. Normalt behöver en social insats kunna kopplas till den fysiska investeringen.

  • Sociala insatser är aktiviteter eller program för att förebygga, motverka, minska eller lösa en social utmaning.

  • Ansökan prövas av Kommittén för Social Hållbarhet – som har bred kompetens på det sociala området. Utöver kommitténs prövning görs även en kreditprövning enligt ordinarie rutin.

  • Ett Lån för Social Hållbarhet ger 2 baspunkter lägre räntekostnad än våra traditionella lån.

Vilken typ av satsningar kan beviljas lån?

Exempel

Boende/boendemiljöer

– Socialt hållbara renoveringar

– Stadsdelsutveckling med social hållbarhet i fokus

– Nya boendeformer för att nå sociala mål

– Särskilda satsningar, exempelvis tryggare tvättstugor

Trygghet/tillgänglighet/säkerhet

– Investeringar i tryggare utemiljöer

– Upprustningar i parkmiljöer

– Innovativa satsningar i räddningstjänsten

– Satsningar på ökad trygghet i äldrevården

Hälsa, idrott, utbildning, kultur

– Familjecentral

– Förskolesatsning

– Kulturhus

– Sporthall / upprustning idrottsplats

För vem passar Lån för Social Hållbarhet?

Lån för Social Hållbarhet togs fram i nära samarbete med ett tiotal av Kommuninvests medlemmar och kunder. I gruppen ingick både de som har kommit långt i sitt systematiska hållbarhetsarbete och de som precis börjat eller har sådana ambitioner. Många av dem har nu beviljats Lån för Social Hållbarhet för en specifik satsning.

Lån för Social Hållbarhet kan användas av alla Kommuninvests medlemmar och kunder, oavsett hur de lokala sociala behoven eller utmaningarna ser ut. Låneprodukten ger stöd och verktyg för att enklare kunna följa upp och utvärdera sociala insatser samt en god plattform för intern samverkan mellan olika discipliner.

Vara kommun: Ny familjecentral ska ge rätt stöd i rätt tid