Rättsligt meddelande: Integritet och personuppgifter. Den här informationen är viktig, så läs noga igenom innan du fortsätter. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du vissa villkor.

Risk- och kapitalhantering

Vi eftersträvar lägsta möjliga riskexponering

Kommuninvests huvuduppdrag är att säkerställa tillgång till stabil och effektiv upplåning för kommunsektorn. Detta innebär att med utgångspunkt i kundernas behov låna upp pengar på den finansiella marknaden. Verksamhetsmodellen innebär att Bolaget är utsatt för risker.

Bolagets mål, principer och metoder för att hantera dessa risker samt metoder för att mäta risken presenteras i de rapporter som publiceras på denna sida. Inom varje riskområde framgår även aktuell exponering samt beräknat kapitalbehov.

Syftet med vår riskhantering är att minimera – eller i bästa fall eliminera – de risker som uppstår i verksamheten. Den grundläggande principen är att villkoren för upplåning och utlåning ska vara likvärdiga. I enlighet med ägardirektiven bedriver Kommuninvest ingen egen trading. Det innebär att Kommuninvest aldrig tar några egna positioner i avkastningssyfte. 

För en fullständig beskrivning se kapitel om risk i vår årsredovisning.