Rättsligt meddelande: Integritet och personuppgifter. Den här informationen är viktig, så läs noga igenom innan du fortsätter. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du vissa villkor.

KI Finans Låna

Ett stabilt och effektivt sätt att låna pengar i KI Finans.

Våra kunder har möjlighet att låna pengar i KI Finans. Den digitala låneprocessen är en naturlig utveckling i vår ambition att erbjuda mer flexibilitet, mindre administration och ökad transparens.

KI Prislista

I KI Prislista visas:

 • Aktuella priser
 • Våra marginaler
 • Prisjusterade förfallodatum

KI Offert

I KI Offert kan du:

 • Be om offert för nyupplåning
 • Be om offert för omsättning
 • Omsätta lån som finns i KI Finans Skuld
 • Skapa en offertförfrågan till andra långivare utifrån redan gjord offert
 • Se tidigare offerter

KI Affärsavslut

Uppta ett lån i KI Affärsavslut

 • Godkänn ett eller flera offertalternativ i KI Affärsavslut.

KI Signera

Signera dokumentation

 • Signera låne- och borgensavtal med BankID.

Låna pengar i KI Finans

Kolla pris

I KI Prislista visas aktuella priser, våra marginaler samt prisjusterade förfallodatum.

Nästa steg är att be om en offert.


Be om offert

Be om offert i KI Offert

 • Ange vilka lånealternativ som ska offereras.
 • Om du vill omsätta ett lån som finns registrerat i KI Finans Skuld kan du ange det här.

Be om offert från annan långivare

I samband med att du ber om en offert från oss bifogar vi en neutral offertförfrågan i PDF-format med den information som har angetts. Denna PDF går att vidarebefordra till annan långivare om så önskas.

Ta del av din offert från Kommuninvest

Offerter från Kommuninvest finns tillgängliga i KI Offert. Här finns också tidigare offerter.

Offerter är giltiga i sju dagar framåt från avläsningsdatumet. Prisjusterade förfallodatum som ligger nära önskemålen i offertförfrågan offereras alltid.


Gör affärsavslut

För att göra affärsavslut digitalt krävs det att du har skrivit på ett användaravtal och identifierar dig med BankID.

En gällande offert leder till möjligheten att göra affärsavslut. Välj ett offertalternativ och gör affärsavslut inom ramen för offertens belopp.

1. Välj löptid

Välj vilken löptid som önskas på lånet. Vald löptid påverkar räntan. Notera att den slutgiltiga räntan fastställs i samband med detta affärsavslut.

2. Ange belopp

Det går bra att dela upp offerten i flera separata lån, om lånens sammanlagda summa inte överstiger offertens totalbelopp. Summan av lånen kan vara lägre än offertens totalbelopp. 

3. Grönt lån

Om du har ett projekt som godkänts för ett Grönt lån av vår miljökommitté finns portföljen som valmöjlighet i detta steg. Du kan koppla ett lån till en portfölj som kan bestå av ett eller flera gröna projekt inom samma område.

Ett Grönt lån måste i sin helhet vara Grönt. Du kan dela upp din offert i flera separata lån där endast ett av dem är Grönt.

4. Granska lån

Kontrollera och justera vid behov önskad utbetalningsdag.

För att garantera utbetalning måste utbetalningsdatumet ligga minst fem dagar från affärsavslutsdatumet.

5. Affärsavslut – Granska och skicka in

En orderöversikt visas över dina val, och du har möjlighet att gå tillbaka för att ändra. När uppgifterna stämmer väljer du att skicka in din begäran om affärsavslut.


Signera lånedokumentationen

I KI Signera signeras låne- och borgensavtal.

När ett signeringsuppdrag för lånedokumentationen skapas ska hur många som ska signera och deras mejl anges. De som signerar behöver inte ha tillgång till KI Finans.

När alla signerat får du ett bekräftelsemejl och kan se avtalsdokumentet.