Rättsligt meddelande: Integritet och personuppgifter. Den här informationen är viktig, så läs noga igenom innan du fortsätter. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du vissa villkor.

Lån med kapitalbindning

Avser ett lån med kapitalbindning. Part har inte rätt att säga upp krediten till återbetalning i förtid om ej annat avtalas. Vid återbetalning i förtid ska part ersätta motpart för de ökade kostnader som uppstår för part.

Information och villkor

Villkor3 m StiborFast ränta
KapitalbindningValfri mot matchad upplåning.Valfri mot matchad upplåning
Räntebindning3 månader (Första perioden kan vara kortare)Valfri. Dock matchad mot bakomliggande upplåning
Ränta fastställs2 bankdagar före respektive ränteperiods börjanVid affärsavslut
Marginal fastställsVid affärsavslutVid affärsavslut
RänteberäkningActual/36030/360 (360/360)
Antal räntebetalningar per år41,2 eller 4
AmorteringValfritt. Måste dock bestämmas vid affärsavslutValfritt. Måste dock bestämmas vid affärsavslut
UppsägningIngenIngen
Möjlighet att ändra räntebindning under löptidenMöjlighet att konvertera till fast räntaNej
Avgift vid förtidslösenJaJa
Går att få Gröna lån-märkningJaJa