Rättsligt meddelande: Integritet och personuppgifter. Den här informationen är viktig, så läs noga igenom innan du fortsätter. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du vissa villkor.

Investerarpresentation

Diversifierad exponering mot svensk kommunsektor AAA/Aaa, Level 1, nollriskvikt

  • Explicit, oåterkalleligt och obegränsat solidariskt borgensåtagande från ägarna. Kommuner har grundlagsskyddad rätt att beskatta medborgarna.
  • BIS riskvikt 0%. LCR Nivå 1 i EU, Schweiz och Storbritannien.
  • Står under Finansinspektionens tillsyn – värdepapper utgivna av Kommuninvest likställs med statsrisk.
  • Penningpolitisk motpart till Riksbanken och medlem i Riksbankens clearing- och betalningssystem, RIX.
  • Monetary policy counterparty to the Riksbank and member of its clearing and payment system RIX.