Rättsligt meddelande: Integritet och personuppgifter. Den här informationen är viktig, så läs noga igenom innan du fortsätter. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du vissa villkor.

Investerarpresentation

Diversifierad exponering mot svensk kommunsektor – AAA/Aaa, Level 1, nollriskvikt

Explicit, oåterkalleligt och obegränsat solidariskt borgensåtagande från ägarna. Kommuner har grundlagsskyddad rätt att beskatta medborgarna.
BIS riskvikt 0 %. LCR Nivå 1 i EU, Schweiz och Storbritannien.
Står under Finansinspektionens tillsyn – värdepapper utgivna av Kommuninvest likställs med statsrisk.
Penningpolitisk motpart till Riksbanken och medlem i Riksbankens clearing- och betalningssystem, RIX.
Rating: Aaa från Moody’s, AAA från Standard & Poor’s, båda med stabila utsikter

Övriga dokument

Dokument som innehåller fördjupad information om Kommuninvest och den svenska kommunsektorn.