Rättsligt meddelande: Integritet och personuppgifter. Den här informationen är viktig, så läs noga igenom innan du fortsätter. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du vissa villkor.

Investerarpresentation

Diversifierad exponering mot svensk kommunsektor – AAA/Aaa, Level 1, nollriskvikt

  • Explicit, oåterkalleligt och obegränsat solidariskt borgensåtagande från ägarna. Kommuner har grundlagsskyddad rätt att beskatta medborgarna.
  • BIS riskvikt 0%. LCR Nivå 1 i EU, Schweiz och Storbritannien.
  • Står under Finansinspektionens tillsyn – värdepapper utgivna av Kommuninvest likställs med statsrisk.
  • Penningpolitisk motpart till Riksbanken och medlem i Riksbankens clearing- och betalningssystem, RIX.
  • Monetary policy counterparty to the Riksbank and member of its clearing and payment system RIX.