Rättsligt meddelande: Integritet och personuppgifter. Den här informationen är viktig, så läs noga igenom innan du fortsätter. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du vissa villkor.

USD Benchmarkprogram

Kommuninvests största internationella upplåningsprogram

Kommuninvests största internationella upplåningsprogram är ett medelfristigt benchmarkprogram i USD för löptider främst mellan 1 och 10 år. Obligationerna emitteras flera gånger årligen med ett mål om benchmarkvolym vid varje emissionstillfälle. Utestående obligationer kompletteras vanligtvis inte med efterföljande identiska skuldförbindelser, så kallad ”on tap”-emissioner. Emissionerna sker inom ramen för EMTN-programmet, och kan erhållas med antingen RegS eller 144A-dokumentation.

Utestående obligationer

ISINFörfallKupongUtestående volym (USD)
XS23113951692024-06-200,375%1 000 000 000
XS24904939592024-07-032,875%1 250 000 000
XS25590102802024-08-074,625%1 000 000 000
XS2334577108 2024-11-290,50%1 000 000 000
XS24747889292025-03-032,75%1 000 000 000
XS2717359447 2025-04-165,25%1 250 000 000
XS26346949672025-07-024,75%1 000 000 000
XS23853983882025-09-150,625%1 000 000 000
XS25490468652025-10-224,75%1 000 000 000
XS26152984082025-12-104,25%1 000 000 000
XS27016469242026-05-125,125%1 250 000 000
XS27869430552026-09-304,5%1 000 000 000
XS27258360972028-09-294,625%500 000 000
Totalt utestående volym13 250 000 000
Statistik per 2024-05-17

Upplåningsstrategi med fokus på benchmarkupplåning