Rättsligt meddelande: Integritet och personuppgifter. Den här informationen är viktig, så läs noga igenom innan du fortsätter. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du vissa villkor.

USD Benchmarkprogram

Kommuninvests största internationella upplåningsprogram

Kommuninvests största internationella upplåningsprogram är ett medelfristigt benchmarkprogram i USD för löptider främst mellan 1 och 10 år. Obligationerna emitteras flera gånger årligen med ett mål om benchmarkvolym vid varje emissionstillfälle. Utestående obligationer kompletteras vanligtvis inte med efterföljande identiska skuldförbindelser, så kallad ”on tap”-emissioner. Emissionerna sker inom ramen för EMTN-programmet, och kan erhållas med antingen RegS eller 144A-dokumentation.

Utestående obligationer

ISINFörfallKupongUtestående volym (USD)
XS18911953462021-11-163%1 000 000 000
XS21661330952022-02-020,5%1 000 000 000
XS19156060472022-03-233%1 250 000 000
XS22511703902022-07-200,125%1 250 000 000
XS19377153052022-09-152,625%1 500 000 000
XS20579850172022-10-241,625%1 250 000 000
XS22187762482022-12-020,25%1 250 000 000
XS22650236012023-08-090,25%1 250 000 000
XS23453441672023-09-150,25%1 000 000 000
XS21914213742024-02-160.375%1 250 000 000
XS2334577108 2024-11-290,5 %1 000 000 000
Totalt utestående volym13 000 000 000
Statistik per 2021-08-31

Upplåningsstrategi med fokus på benchmarkupplåning