Rättsligt meddelande: Integritet och personuppgifter. Den här informationen är viktig, så läs noga igenom innan du fortsätter. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du vissa villkor.

Kommunsektorns skuldförvaltning

En digital rapport som uppdateras fyra gånger per år.

Kommunsektorns skuldförvaltning är en digital rapport som uppdateras fyra gånger per år. Uppgifterna i rapporten bygger på Kommuninvests utlåning och de uppgifter som kommuner, kommunala bolag och regioner har registrerat i skuldförvaltningsverktyget KI Finans. Underlaget för kvartal 4 2020 bygger på uppgifter från 6 193 lån, certifikat och obligationer till ett sammanlagt värde av 481 mdkr och 1 736 derivatkontrakt vars underliggande lånebelopp motsvarar 175 mdkr.

Kommuninvests sammanställning visar att:

  • Genomsnittlig kapitalbindning på låneskulden var 2,94 år och att 23 procent av skulden förfaller inom 12 månader.
  • Den genomsnittliga räntebindningen uppgick till 3,01 år.
  • Genomsnittsräntan var 1,00 procent.