Rättsligt meddelande: Integritet och personuppgifter. Den här informationen är viktig, så läs noga igenom innan du fortsätter. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du vissa villkor.

ESG-rating

ESG (Environment, Social, Governance) är ett begrepp som etablerats på finansmarknaden för att beskriva företags arbete med miljö-, sociala och bolagsstyrningsfrågor. Det används även som definition för hållbarhetsarbete. Vår rating visar att vi anses tillhöra den grupp av finansiella institutioner vars verksamhet är minst exponerad för hållbarhetsrisker.


RatingKategori

C+Prime

AAn/a

13.1Låg ESG-risk
Senaste uppdatering: Januari 2024