Rättsligt meddelande: Integritet och personuppgifter. Den här informationen är viktig, så läs noga igenom innan du fortsätter. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du vissa villkor.

ESG-rating

ESG (Environment, Social, Governance) är ett begrepp som etablerats på finansmarknaden för att beskriva företags arbete med miljö-, sociala och bolagsstyrningsfrågor. Det används även som definition för hållbarhetsarbete. Vår rating visar att vi anses tillhöra den grupp av finansiella institutioner vars verksamhet är minst exponerad för hållbarhetsrisker.


RatingKategoriJämförelse med liknande organisationer

C+Prime

AAn/aAA-rating sedan 2017

12.4Negligerbar ESG-riskTopp 12 av 74 emittenter
Senaste uppdatering: September 2023