Rättsligt meddelande: Integritet och personuppgifter. Den här informationen är viktig, så läs noga igenom innan du fortsätter. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du vissa villkor.

Föreningsstämma 

294 kommuner och regioner är medlemmar i Kommuninvest. På föreningsstämman utvecklar vi vårt samarbete vidare.

Bärkraft i en ny tid

Kommuninvest föreningsstämma 2022, ”Bärkraft i en ny tid”, går av stapeln 31 mars på Clarion Hotel Post i Göteborg.

Detta blir, som tidigare år, en heldag som inleds kl 10.00 och avslutas med det formella stämmoförfarandet som startar kl 16.00. Därefter bjuds det kl 19.00 på middag.

Vi har ett späckat program – med intressanta frågeställningar och spännande panelister! Nedan finns den nu aktuella versionen.   

Stämman kommer att genomföras i både fysiskt och digitalt format. Det är möjligt att hela dagen delta både på plats i Göteborg och via en digital plattform. Detta gäller även det formella stämmoförfarandet. Det är bara middagen som endast anordnas i det fysiska formatet.

När du anmäler dig ber vi dig ange om du planerar att delta på plats eller digitalt.

När du anmäler dig ber vi dig också att ange om du är ombud enligt särskilt beslut, är ersättare enligt särskilt beslut, har tillfällig fullmakt att företräda medlem eller är övrig deltagare. För alla som ska agera ombud eller ersättare i det formella stämmoförfarandet behöver vi, enligt de vanliga rutinerna, ha stödjande dokumentation i form av beslut eller fullmakt.

Kommuninvest står – på plats i Göteborg – för lunch, middag och kaffe. Hotellrum bokar och bekostar var och en på egen hand.

Program


9.30
Registrering och kaffe

10.00
Inledning
Göran Färm
, ordförande Kommuninvest Ekonomisk förening

10.15
Kommunsektorn och pandemin – vad gör vi nu?
Coronapandemin har pågått i två år. För delar av kommunsektorn, särskilt sjukvården och äldreomsorgen, har den inneburit en hård påfrestning. Pandemihanteringen så långt har blivit föremål för en livlig debatt och flera utredningar, bl a från den statliga Coronakommissionen. Var står vi i nuläget i pandemin och pandemihanteringen? Vad har vi lärt oss så långt och vilka är de viktigaste erfarenheterna att ta med sig framåt? Nästa stora utmaning är att ta hand om flyktingmottagande, beredskap och andra frågor kopplade till den ryska invasionen av Ukraina. Vad krävs nu för att lyckas i det arbetet?    

Panel
Erik Lagersten, förändringsdirektör Västra Götalandsregionen
Anna-Stina Nordmark Nilsson, regiondirektör Region Norrbotten

10.45
Taxonomin – ett verktyg för förbättrad omställning?
Taxonomin är EU:s nya klassificeringssystem för miljömässigt hållbara ekonomiska verksamheter. Den ska genomföras via rapporteringskrav samt andra regler och riktlinjer. Såväl Kommuninvest som de flesta kommuner och regioner kommer att påverkas. Vad innebär taxonomin och hur bör den hanteras? Kan den användas som ett verktyg för att driva på den egna omställningen?

Panel
Charlotta Sund, vd och koncernchef Tekniska verken
Björn Bergstrand, hållbarhetschef Kommuninvest
Hanna Leife, hållbarhetsstrateg Kommuninvest

11.00
Kaffepaus
Miniseminarium: ”Crash course i Lån för Social Hållbarhet”

11.30
Investeringar i social hållbarhet – hur åstadkommer vi verklig förändring?
Det sociala perspektivet har de senaste åren blivit alltmer framträdande i hållbarhetsarbetet. Det finns en mycket aktiv debatt, som ofta kretsar kring kriminalitet och otrygghet, om vad som kan och bör göras för att lyfta utsatta områden. Intressanta initiativ tas även i andra delar av samhället. På finansmarknaden utvecklas det bl a lån, obligationer och placeringsstrategier med fokus på sociala satsningar och effekter. Vilka är nycklarna till att kunna leverera reella sociala resultat? Vilken roll kan den sociala finansieringen spela i sammanhanget?

Panel
Cecilia Fasth, vd Stena Fastigheter (keynote speaker)
Eva Halvarsson, vd Andra AP-fonden
Michael Pirosanto, vd Gårdstensbostäder
Aina Rundgren, ordförande Kommuninvests Kommitté för Social Hållbarhet

12.30
Lunch

13.30
Aktivt försvar i en osäker omvärld
 
Anförande
Micael Bydén
, överbefälhavare

14.20
Kort paus

14.30
En ekonomiskt hållbar kommunsektor – hur får vi den långsiktiga ekvationen att fungera?
Kommunsektorns ekonomi är stark i det korta perspektivet. Samtidigt finns det utmaningar på längre sikt. Den demografiska utvecklingen, med en växande grupp äldre, kommer att sätta press på välfärden. Det finns stora behov av underhålls- och nyinvesteringar inom bl a infrastruktur och fastigheter. Den gröna omställningen kommer att behöva drivas framåt i snabb takt. Hur ska kommuner och regioner, med dessa förutsättningar, få den långsiktiga ekonomiska ekvationen att gå ihop? Vad kan göras i termer av effektiviseringar och nya arbetssätt? Hur bör investeringarna se ut och finansieras? Vad är en rimlig ansvarsfördelning mellan staten och kommunsektorn?
     
Panel
Ida Karkiainen, civilminister (keynote speaker)
Axel Josefson, kommunstyrelsens ordförande Göteborgs Stad
Pär Dalhielm, vd Svenskt Vatten
Emelie Värja, forskningschef Kommuninvest

15.20
Kaffepaus
Miniseminarium: ”Kommunsektorns ekonomi: Vad är det senaste inom forskning och analys?”

16.00
Föreningsstämma

19.00
Middag

Information till anmälda deltagare

Viktig information

Inloggningsguide stämman 2022


Vanliga frågor

Stämmohandlingar

Stämmohandlingarna publiceras här på vår hemsida två veckor innan stämman. Handlingarna postas även ut till alla kommunstyrelsens ordförande och ombud.

Bokning av hotellrum

Hotellrum bokar och bekostar var och en på egen hand i år.

Behöver jag något speciellt för att få rösta på stämman?

Du behöver ha ett beslut från din kommun på att du är ombud eller ersättare i Kommuninvest Ekonomisk förening. Saknar du beslut kan en tillfällig fullmakt räcka. Besluten/fullmakten behöver vara Kommuninvest tillhanda senast den 28 mars. Beslut mailas till office@kommuninvest.se.

Jag har en fråga om stämman. Vart vänder jag mig?

Kontakta oss på event@kommuninvest.se om du vill anmäla dig efter att anmälan har stängt eller har en annan fråga.

Hur hittar jag till Clarion Hotel Post?

Hotellet ligger mitt i centrala Göteborg, granne med Centralstationen, på adressen Drottningtorget 10.


Handlingar och protokoll

Fungerar det inte att öppna filerna? Högerklicka och välj ”Öppna i nytt fönster