Rättsligt meddelande: Integritet och personuppgifter. Den här informationen är viktig, så läs noga igenom innan du fortsätter. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du vissa villkor.

Föreningsstämma 

Digital föreningsstämma 2021

Utvecklingen kring coronaviruset har skapat helt nya förutsättningar för resor, samvaro och sammankomster. Därför bjuder vi in till en digital föreningsstämma den 15 april 2021.

Datum

15 april

Tid

Kl 13.00-17.00.


Talare

Lena Micko

Civilminister
Finansdepartementet

Ivan Krastev

Statsvetare, Ledamot i Centre for Liberal Strategies,
Permanent Fellow i Institute for Human Sciences


Program

13.00-13.30Kommunsektorns utmaningar – på kort och lång sikt
Lena Micko, civilminister
13.30-14.20Recovering from Covid-19: Will local and regional communities come out stronger or weaker than before?
Ivan Krastev, statsvetare, ordförande för Centre for Liberal Strategies i Sofia, forskare vid Institute for Human Sciences (IWM) i Wien
14.20-14.30Paus
14.30-15.30Kommunsektor i förändring: Hur bygger vi långsiktig bärkraft efter pandemin?
Paneldiskussion

Göran Färm, ordförande Kommuninvest Ekonomisk förening
Anders Knape, ordförande SKR
Kristina Sundin Jonsson, kommundirektör Skellefteå kommun
Charlotta Mellander, professor i nationalekonomi, Jönköping University
Josefina Syssner, biträdande professor i kulturgeografi, Linköpings universitet
15.30-15.45Paus
15.45-17.00Föreningsstämma

Vanliga frågor

Behöver jag något speciellt för att få rösta på föreningsstämman?

Du behöver ha ett beslut från din kommun på att du är ombud eller ersättare i Kommuninvest Ekonomisk förening. Saknar du beslut kan en tillfällig fullmakt räcka. Besluten/fullmakten behöver vara Kommuninvest tillhanda senast den 14 april. Beslut mailas till office@kommuninvest.se.

Jag har en fråga som rör Kommuninvests föreningsstämma. Vart vänder jag mig?

Kontakta oss på event@kommuninvest.se om du vill anmäla dig efter att anmälan har stängt eller har en annan fråga till oss.

När publiceras stämmohandlingarna?

Stämmohandlingarna publicerades på denna sida den 25 mars. De postades även ut till kommunstyrelsens ordförande och ombud i medlemskommuner och -regioner.

Handlingar och protokoll

Fungerar det inte att öppna filerna? Högerklicka och välj ”Öppna i nytt fönster