Rättsligt meddelande: Integritet och personuppgifter. Den här informationen är viktig, så läs noga igenom innan du fortsätter. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du vissa villkor.

Föreningsstämma 

294 kommuner och regioner är medlemmar i Kommuninvest. På föreningsstämman utvecklar vi vårt samarbete vidare.

Robust välfärd i en osäker tid

Kommuninvests föreningsstämma 2023, ”Robust välfärd i en osäker tid”, går av stapeln torsdag 30 mars på Stockholm Waterfront Congress Center.

Detta blir en heldag som inleds kl 09.45 (med kaffe och registrering från kl 09.00) och avslutas med det formella stämmoförfarandet som startar kl 16.00. Därefter bjuds det kl 19.00 på middag.

Vi har ett späckat program – med intressanta frågeställningar och spännande panelister!  

Stämman kommer att genomföras i både fysiskt och digitalt format. Det är möjligt att hela dagen delta antingen på plats i Stockholm eller via en digital plattform. Detta gäller även det formella stämmoförfarandet. Middagen anordnas endast i fysiskt format.

När du anmäler dig ber vi dig ange om du planerar att delta på plats eller digitalt. 

När du anmäler dig ber vi dig också att ange om du är ombud enligt särskilt beslut, är ersättare enligt särskilt beslut, har tillfällig fullmakt att företräda medlem eller är övrig deltagare. För alla som ska agera ombud eller ersättare i det formella stämmoförfarandet behöver vi, enligt de vanliga rutinerna, ha stödjande dokumentation i form av beslut eller fullmakt.

Kommuninvest står – på plats i Stockholm – för lunch, middag och kaffe. Hotellrum bokar och bekostar var och en på egen hand.

09.00Registrering och kaffe
09.45Inledning
▪ Göran Färm, ordförande Kommuninvest Ekonomisk förening
09.55Motvind i den kommunala ekonomin – hur hittar vi en fungerande väg framåt?
Efter ett par år med starka resultat har de ekonomiska förutsättningarna för kommunsektorn försämrats.
Hög inflation, stigande räntor och en försvagad konjunktur har gjort det betydligt mer utmanande att få den ekonomiska ekvationen
att gå ihop. Vad är nu att förvänta av de närmaste åren? Vart är makroutvecklingen på väg? Vad behöver göras för att säkra ekonomisk
stabilitet och hållbarhet på kort och lång sikt? Vad kan utvecklas i samspelet mellan stat och kommunsektor?
Panel
▪ Clas Olsson, generaldirektör Ekonomistyrningsverket
▪ Emma Lennartsson, regiondirektör Region Stockholm
▪ Emelie Värja, huvudsekreterare Kommittén om en ändamålsenlig kommunalekonomisk utjämning
▪ Britta Flinkfeldt, styrelseproffs/senior advisor, tidigare KSO Arjeplogs kommun
10.40Kaffepaus
Miniseminarium: Handbok i kommunal skuldförvaltning
11.10Lånefinansiering av offentlig sektor – hur hanterar man dynamiken i en föränderlig kapitalmarknad?
Kapitalmarknaden har förändrats på senare tid. Räntenivåerna har stigit i rask takt. Centralbankernas tillgångsköp har bromsats eller stoppats.
Många investerare har blivit mer försiktiga. I grunden finns även mer långsiktiga trender där den hållbara finansieringen blivit allt viktigare
och där marknadslikviditeten i en valuta som den svenska kronan har tunnats ut. Hur kan man som emittent hantera de förändrade
förutsättningarna? Vilka utmaningar och möjligheter ställs man inför? Vad krävs för att i det längre perspektivet säkra en effektiv
lånefinansiering av offentlig sektor?    
Panel
▪ Karolina Ekholm, riksgäldsdirektör och chef för Riksgälden
▪ Maria Viimne, vice vd och affärschef Kommuninvest
11.45Trygghet och säkerhet i svårt läge – hur ska det demokratiska samhället stå emot?
Det demokratiska samhället är satt under press. I grunden fanns det allvarliga problem kring bland annat gängkriminalitet och terrorism.
Efter det ryska angreppet mot Ukraina präglas Europa dessutom av krig, energikris, flyktingrörelser och cyberattacker.
En rad trygghets- och säkerhetsfrågor har fått stor betydelse för samhällsutvecklingen. Vart är det rimligt att tro att utvecklingen är på väg?
Vilka är nu de viktigaste nycklarna till att förbättra trygghet och säkerhet? Hur skyddar vi demokratin? För kommuner och regioner kan
det vara utmanande att orientera sig i denna komplexitet. Vad bör ligga högst på kommunsektorns att göra-lista?
Panel
▪ Hampus Nygårds, biträdande chef Noa (polisens Nationella operativa avdelning)
▪ Lisa Gustafsson, chef Underrättelsekontoret Must (Militära underrättelse- och säkerhetstjänsten)
▪ Ola Billger, kommunikationschef FRA (Försvarets radioanstalt)
12.30Lunch
13.30Förutsättningarna och framtiden för den kommunala ekonomin
Anförande och frågor
▪ Erik Slottner, civilminister
14.00Vd-byte på Kommuninvest: Varifrån kommer vi – och vart är vi på väg?
1 april tar Katarina Ljungqvist över som ny vd på Kommuninvest. Efter en lång karriär på Handelsbanken ska hon lotsa kommunsektorns
ledande långivare mot framtiden. Sedan Tomas Werngren tillträdde som vd 2006 har Kommuninvest gått igenom en lång och händelserik
period av kontinuerlig tillväxt. Hur ser de nu, i ett både bakåtblickande och framåtblickande perspektiv, på de möjligheter och utmaningar
som Kommuninvest står inför?
Panel
▪ Katarina Ljungqvist, tillträdande vd
▪ Tomas Werngren, avgående vd
14.30Kort paus
14.40Hur säkrar vi stabiliteten i finanssektorn?
Den senaste tidens utveckling har inneburit ökade risker för den finansiella stabiliteten. Sedan det ryska angreppet mot Ukraina, med hög
inflation och stigande räntor, har turbulensen i marknaden ofta varit högre än normalt. Mer specifikt finns riskbilder kopplade till hushållens
skuldsättning och skuldtyngda fastighetsbolag. För Kommuninvest och andra kommunala emittenter är det av stor vikt att marknaden fungerar
bra. Frågan är nu hur riskfylld situationen egentligen är. Finns det reella frågetecken kring den finansiella stabiliteten? Vad kan och bör i så fall
göras för att säkerställa att finanssektorn även framöver behåller den stabilitet som krävs?
Panel
▪ Aino Bunge, vice riksbankschef
▪ Henrik Braconier, chefsekonom Finansinspektionen
▪ Lars Heikensten, ordförande Finanspolitiska rådet, tidigare riksbankschef
15.30Kaffepaus
Miniseminarium: Dynamiken i kommunsektorns ekonomi – senaste nytt från forskningsfronten
16.00Föreningsstämma
19.00Middag

Vanliga frågor

Stämmohandlingar

Stämmohandlingarna publiceras här på vår hemsida två veckor innan stämman. Handlingarna postas även ut till alla kommunstyrelsens ordförande och ombud.

Bokning av hotellrum

Hotellrum bokar och bekostar var och en på egen hand i år.

Behöver jag något speciellt för att få rösta på stämman?

Du behöver ha ett beslut från din kommun på att du är ombud eller ersättare i Kommuninvest Ekonomisk förening. Saknar du beslut kan en tillfällig fullmakt räcka. Beslut/fullmakt mailas till office@kommuninvest.se.

Jag har en fråga om stämman. Vart vänder jag mig?

Kontakta oss på event@kommuninvest.se om du vill anmäla dig efter att anmälan har stängt eller har en annan fråga.

Hur hittar jag till Stockholm Waterfront Congress Center?

Centret ligger mitt i centrala Stockholm, granne med Centralstationen, på adressen Nils Ericsons Plan 4.


Handlingar och protokoll

Fungerar det inte att öppna filerna? Högerklicka och välj ”Öppna i nytt fönster