Rättsligt meddelande: Integritet och personuppgifter. Den här informationen är viktig, så läs noga igenom innan du fortsätter. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du vissa villkor.

Euro Benchmarkprogram

Euromarknaden är en av Kommuninvests strategiska upplåningsmarknader, tillsammans med USD och SEK. Benchmarkprogrammet i EUR öppnades 2019 och emissioner sker inom ramen för EMTN-programmet, RegS. Under detta program kan Kommuninvest emittera både traditionella och hållbara obligationer, exempelvis gröna obligationer. Utestående obligationer kan kompletteras med efterföljande identiska skuldförbindelser, så kallade ”on tap” – emissioner.

Utestående obligationer

ISINFörfallKupongUtstående volym (EUR)
XS27650201802027-02-122,75 %1 000 000 000
XS25976732632027-03-153,375%500 000 000
XS26764400482027-12-083,125%500 000 000
XS24626064892029-09-010,875%500 000 000
XS26259868362030-05-232,875%750 000 000
Totalt utstående volym:3 250 000 000
Statistik per: 2024-05-17